Chính trị - Xã hội Theo dòng thời sự

15/03/2013 - 14:34

Nâng cao hiệu quả công tác tiếp công dân

TTH - Năm 2012, tình hình khiếu nại, tố cáo của công dân đến các cơ quan Trung ương (T.Ư) diễn biến phức tạp với số lượng các đoàn khiếu kiện đông người tăng và ảnh hưởng đến trật tự công cộng. Cụ thể, các cơ quan Nhà nước tiếp gần 400 ngàn lượt công dân đến khiếu nại, tố cáo (giảm gần 7%) với gần 5 ngàn đoàn đông người (tăng gần 9%). Riêng Trụ sở tiếp công dân (TCD) của TƯ Đảng và Nhà nước tại Hà Nội và TP Hồ Chí Minh tiếp hơn 21 ngàn lượt người, hơn 6 trăm lượt đoàn đông người với hơn 5 ngàn vụ việc (so với năm 2011, giảm 29% số lượt người, tăng gần 13% đoàn đông người và giảm gần 4% số vụ việc).

“Điểm mới trong năm qua về công tác TCD tại Thừa Thiên Huế là Trụ sở TCD tỉnh đi vào hoạt động, phục vụ tốt các buổi TCD định kỳ và đột xuất của lãnh đạo UBND tỉnh cũng như thực hiện công tác này thường xuyên tại trụ sở. Tại đây, lãnh đạo UBND tỉnh TCD định kỳ hai lần/tháng, gồm: 70 lượt công dân đến khiếu nại, tố cáo, phản ánh và kiến nghị thông qua việc tiếp nhận hơn 50 đơn thư; đồng thời, chủ trì, gặp gỡ, đối thoại 20 lượt với 17 vụ việc khiếu nại tồn đọng nên đã trực tiếp nắm bắt những yêu cầu, nguyện vọng của người dân để có hướng giải quyết hợp tình, hợp lý và đúng pháp luật. Ngoài ra, cũng tại nơi này, Hội đồng Tư vấn giải quyết khiếu nại, tố cáo, tranh chấp của tỉnh tổ chức 11 cuộc họp để tham mưu đề xuất hướng giải quyết đối với 28 vụ việc khiếu nại thuộc thẩm quyền của Chủ tịch UBND tỉnh.” - Chánh Thanh tra tỉnh Trần Ngọc Cư cho hay.

TCD là công tác quan trọng trong các hoạt động của Đảng và Nhà nước. Thông qua công tác này, Nhà nước tiếp nhận các khiếu nại, tố cáo, kiến nghị, phản ánh của nhân dân liên quan đến việc thực hiện chủ trương, đường lối, chính sách và pháp luật để có các biện pháp xử lý, khắc phục kịp thời. Tuy nhiên, bên cạnh những kết quả nêu trên, công tác TCD của các cấp, các ngành và Trụ sở TCD của T.Ư Đảng và Nhà nước nói chung còn có những hạn chế, yếu kém, chưa đáp ứng được yêu cầu và công tác TCD trên địa bàn Thừa Thiên Huế nói riêng vẫn còn gặp phải những khó khăn cần tháo gỡ. Để đổi mới công tác TCD, nâng cao hiệu quả công tác giải quyết khiếu nại, tố cáo, việc tập trung xây dựng, hoàn thiện hệ thống pháp luật về vấn đề này cũng như đẩy nhanh việc đánh giá, rà soát, sửa đổi, bổ sung pháp luật liên quan trực tiếp đến công tác TCD nhằm ban hành Luật TCD trong thời gian tới là cần thiết. Thực hiện Chương trình xây dựng pháp luật của Quốc hội năm 2012 - 2013, Thanh tra Chính phủ đã chủ trì, phối hợp với các cơ quan hữu quan xây dựng dự thảo Luật TCD để hoàn thiện trình Chính phủ xem xét, quyết định đầu năm nay.
 
Để nâng cao hiệu quả công tác TCD, thực hiện kết luận của Phó Thủ tướng Nguyễn Xuân Phúc tại buổi làm việc với Trụ sở TCD của T.Ư Đảng và Nhà nước ở Hà Nội mới đây, trước mắt, Thanh tra Chính phủ cần chủ trì, phối hợp với Bộ Công an, các bộ, ngành cơ quan chức năng liên quan của T.Ư và các UBND TP Hà Nội, TP Hồ Chí Minh và các tỉnh, TP đánh giá, rút kinh nghiệm, thống nhất phương án, biện pháp cụ thể phối hợp TCD, nhất là việc tiếp những đoàn khiếu nại, tố cáo đông người và các trường hợp khiếu nại, tố cáo gay gắt, bức xúc, kéo dài bảo đảm việc TCD trật tự, đúng quy định, giữ gìn an ninh, trật tự công cộng ở thủ đô Hà Nội và TP Hồ Chí Minh. Theo yêu cầu của Phó Thủ tướng, Chủ tịch UBND các tỉnh, TP trực thuộc T.Ư cũng phải thực hiện đầy đủ, nghiêm túc việc đổi mới công tác TCD thông qua kiện toàn tổ chức, bộ máy, bố trí cán bộ có năng lực, phẩm chất, có trách nhiệm, tâm huyết và thực hiện đúng chế độ, chính sách đối với cán bộ làm công tác này; đồng thời, thực hiện nghiêm, đầy đủ quy định TCD định kỳ, tăng cường đối thoại, tổ chức TCD tại cơ sở, tập trung giải quyết dứt điểm những vụ việc khiếu nại, tố cáo phức tạp, tồn đọng, kéo dài.

Vĩnh Cự

Chia sẻ bài viết


ĐỒNG HÀNH CÙNG DOANH NGHIỆP