23/12/2016 - 20:51

Nâng cao hiệu quả hỗ trợ sáng tạo cho VHNT

TTH - Sáng 23/12, Liên hiệp các Hội Văn học Nghệ thuật (VHNT) tổ chức hội thảo “Đổi mới, nâng cao hiệu quả công tác hỗ trợ sáng tạo tác phẩm, công trình VHNT và công tác tổ chức trại sáng tác giai đoạn 2016-2020”.

Hội thảo nhận được 10 tham luận của 8 hội chuyên ngành. Các ý kiến đều ghi nhận hiệu quả thiết thực của Quỹ Hỗ trợ sáng tạo của Chính phủ (được ban hành từ năm 2004) kích thích nguồn năng lượng sáng tạo cho giới văn nghệ sĩ cả nước cũng như tại Thừa Thiên Huế. Thông qua nguồn quỹ này, đã hình thành nhiều tác phẩm, công trình bước đầu có định hình tốt. Tuy nhiên, vẫn còn những băn khoăn khi hoạt động hỗ trợ sáng tạo trong thời gian qua tại Thừa Thiên Huế chưa có công trình, tác phẩm nào có tầm quy mô, chất lượng cao.

Cùng với việc đề xuất các giải pháp để nâng cao hơn nữa hiệu quả nguồn Quỹ Hỗ trợ sáng tạo, một số ý kiến cũng đề cập đến quy trình xét hỗ trợ tác phẩm, công trình VHNT, nâng cao mức hỗ trợ hoặc đầu tư sáng tác có chọn lọc...

Trang Hiền   

Chia sẻ bài viết


ĐỒNG HÀNH CÙNG DOANH NGHIỆP