Kinh tế Khởi nghiệp

12/12/2020 - 17:18

Nâng cao hiệu quả quản lý doanh nghiệp

TTH.VN - Giải pháp xây dựng hệ thống quản lý doanh nghiệp hiệu quả là chương trình đào tạo do Sở Kế hoạch và Đầu tư phối hợp với Hiệp hội Doanh nghiệp tổ chức trong 2 ngày 12 và 13/12

Tặng hoa diễn giả

Chương trình do TS.Nguyễn Thanh Tùng, Viện Trưởng Viện Quản trị tri thức Kmi trực tiếp hướng dẫn, thu hút hơn 150 đại diện doanh nghiệp trên địa bàn tham dự.

Theo TS.Nguyễn Thanh Tùng, hệ thống hóa và xây dựng hệ thống quản trị doanh nghiệp hiệu quả là vấn đề doanh nghiệp cần hiểu rõ và triển khai thực thi nhằm mang lại hiệu suất và phát triển bền vững cho doanh nghiệp.

Trong 2 ngày, TS.Nguyễn Thanh Tùng chuyển tải đến cộng đồng doanh nghiệp các quy trình xây dựng hệ thống hóa và xây dựng hệ thống quản trị doanh nghiệp với 9 bước cơ bản: xác định tầm nhìn; sứ mạng; giá trị cốt lõi và văn hóa; hệ thống mục tiêu/chiến lược; sơ đồ tổ chức; bảng mô tả công việc và KPI’s; hệ thống quy trình, quy định và hướng dẫn; hệ thống phần mềm/tự động hóa; hệ thống điều hành và đội ngũ kế thừa.

Hoàng Loan

 

Chia sẻ bài viết


ĐỒNG HÀNH CÙNG DOANH NGHIỆP