16/05/2015 - 07:17

Nâng cao kỹ năng truyền thông dân số vùng biển, đầm phá

TTH - Đó là mục tiêu của đợt tập huấn do Chi cục Dân số-Kế hoạch hoá gia đình tỉnh (DS-KHHGĐ) cho các đội tuyên truyền viên thuộc Đề án 52 (Đề án về kiểm soát dân số vùng biển, đảo của Chính phủ) trên địa bàn diễn ra trong ngày 15/5.

Dịp này, các học viên được truyền đạt một số kiến thức, nội dung cơ bản chủ trương, chính sách của Đảng, Nhà nước về công tác DS-KHHGĐ trong giai đoạn mớí; các thông điệp truyền thông của Đề án 52; Nghị định 28 của UBND tỉnh về chính sách DS-KHHGĐ; đồng thời, trao đổi chia sẻ các kỹ năng truyền thông trực tiếp, gián tiếp; lập kế hoạch thực hiện truyền thông thay đổi hành vi về DS-KHHGĐ tại địa phương, góp phần nâng cao chất lượng dân số ở vùng đầm phá, ven biển trên địa bàn...

Khánh Quan

Chia sẻ bài viết


ĐỒNG HÀNH CÙNG DOANH NGHIỆP