Chính trị - Xã hội Chính trị - Xã hội

29/03/2022 - 14:08

Nâng cao năng lực lãnh đạo, quản lý cho trưởng, phó phòng

TTH.VN - Sáng 29/3, Sở Khoa học và Công nghệ (KH&CN) tổ chức tư vấn giao trực tiếp thực hiện đề tài KHCN cấp tỉnh "Nghiên cứu giải pháp nâng cao năng lực lãnh đạo, quản lý cho đội ngũ trưởng, phó phòng UBND cấp huyện trên địa bàn tỉnh" do Trường Chính trị Nguyễn Chí Thanh chủ trì.

TS. Lê Thị Hằng, chủ nhiệm đề tài thuyết minh đề tài KHCN cấp tỉnh trước hội đồng

Đại diện đơn vị thực hiện đề tài nghiên cứu khoa học, TS. Lê Thị Hằng, chủ nhiệm đề tài thuyết minh về những hạn chế, tồn tại và tính cấp thiết cần nghiên cứu giải pháp nâng cao năng lực lãnh đạo, quản lý cho đội ngũ trưởng phó phòng UBND cấp huyện trên địa bàn tỉnh trong giai đoạn hiện nay, nhất là xuất phát từ yêu cầu thực hiện nhiệm vụ định hướng xây dựng tỉnh trở thành thành phố trực thuộc Trung ương vào năm 2025, tầm nhìn 2030.

Đề tài được thực hiện từ tháng 4/2022 đến tháng 6/2023 sẽ cho ra sản phẩm báo cáo khoa học gồm 3 báo cáo chuyên đề: thực trạng năng lực lãnh đạo, quản lý; khung năng lực lãnh đạo, quản lý và giải pháp phát triển năng lực lãnh đạo quản lý của đội ngũ trưởng, phó phòng UBND cấp huyện.

Những sản phẩm nghiên cứu khoa học này sẽ là cơ sở khoa học để tham mưu Tỉnh ủy, UBND tỉnh ban hành chính sách xây dựng khung đánh giá năng lực cho đội ngũ cán bộ trưởng, phó phòng; cơ sở để Sở Nội vụ có thể tham khảo xây dựng, bổ sung, hoàn thiện tiêu chí, tiêu chuẩn của đội ngũ này và để tham khảo khi xây dựng đề án, chương trình bồi dưỡng nâng cao năng lực lãnh đạo, quản lý phòng UBND cấp huyện trong thời gian tới. Sản phẩm này sẽ là tài liệu trực tiếp phục vụ công tác đào tạo, bồi dưỡng cán bộ lãnh đạo cấp phòng cho Trường Chính trị Nguyễn Chí Thanh nói riêng và của trường chính trị tỉnh nói chung.

Đại diện Hội đồng giao đề tài nghiên cứu khoa học góp ý đề tài cần bổ sung thêm chức năng, nhiệm vụ của trưởng, phó phòng trước khi đưa ra khung năng lực và khung năng lực lãnh đạo quản lý cần cụ thể hơn. Cần đưa ra một số kỹ năng cần thiết đối với quản lý cấp phòng; làm rõ điểm khác của năng lực quản lý UBND cấp huyện với năng lực quản lý cấp phòng.

Tin, ảnh: HOÀI THƯƠNG

Chia sẻ bài viết


ĐỒNG HÀNH CÙNG DOANH NGHIỆP