Chính trị - Xã hội Theo dòng thời sự

30/07/2021 - 12:50

Nâng cao năng lực lãnh đạo và sức chiến đấu của các tổ chức cơ sở Đảng

TTH.VN - Tăng cường công tác xây dựng Đảng, xây dựng hệ thống chính trị; nâng cao năng lực, lãnh đạo và sức chiến đấu của các tổ chức cơ sở Đảng; phát huy vai trò, trách nhiệm của người đứng đầu; phát triển những mô hình nông nghiệp hàng hóa chính bằng những mô hình sản xuất nông nghiệp đặc trưng, thương hiệu của địa phương. Đó là chỉ đạo của Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy Phan Ngọc Thọ tại buổi kiểm tra thực tế và làm việc với Thường trực, Ban Thường vụ Huyện ủy Nam Đông sáng 30/7.

Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy Phan Ngọc Thọ khẳng định, nhiệm vụ cấp nước cho người dân 5 xã vùng trên ở Nam Đông là yêu cầu cấp bách

Xây dựng tổ hợp vừa cấp nước, vừa sản xuất nông nghiệp

Kiểm tra tiến độ thi công Nhà máy nước Thượng Long, Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy Phan Ngọc Thọ khẳng định đây là công trình quan trọng trong xây dựng nông thôn mới. Vì vậy, cấp ủy, chính quyền địa phương cần tập trung lãnh, chỉ đạo, tháo gỡ những khó khăn để đẩy nhanh tiến độ thi công, sớm đưa nhà máy vào hoạt động.

Theo tiến độ, cuối tháng 9/2021, nhà máy sẽ chính thức đi vào hoạt động. Tuy nhiên, hiện nhà máy đã hoàn thành một bước việc lắp đặt đường ống, hệ thống mạng lưới cấp nước cho 1.400/2.600 hộ dân 5 xã vùng trên của huyện Nam Đông.

Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy Phan Ngọc Thọ đánh giá cao nỗ lực của đơn vị; đồng thời khẳng định, nhiệm vụ cấp nước cho người dân 5 xã vùng trên ở Nam Đông là yêu cầu cấp bách. Nếu đưa nhà máy vào hoạt động sẽ phủ khắp mạng lưới cấp nước sạch, an toàn trong toàn tỉnh.

Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy Phan Ngọc Thọ đặc biệt lưu ý với đơn vị, vừa đẩy nhanh tiến độ thi công, an toàn công trình, nhưng phải chú ý đến công tác phòng, chống dịch bệnh COVID - 19; đảm bảo an toàn, an ninh nguồn nước.

Cấp ủy, chính quyền địa phương và nhà máy cần nghiên cứu để xây dựng nhà máy trở thành mô hình tổ hợp vừa cấp nước, vừa sản xuất nông nghiệp. Cấp ủy, chính quyền địa phương đẩy mạnh công tác tuyên truyền, nâng cao ý thức người dân việc sử dụng nguồn nước sạch, đảm bảo sức khỏe. Nhà máy cần tính toán hợp lý để giảm giá thành lắp đặt, sử dụng nước cho người dân; giảm thiểu tối đa tỷ lệ thất thoát nước.

Thăm một số mô hình trồng lan, trồng nhãn, chuối tiêu trên địa bàn huyện Nam Đông, Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy Phan Ngọc Thọ đánh giá cao ý thức tự lực, tự cường phát triển kinh tế hộ gia đình. Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy Phan Ngọc Thọ yêu cầu, Huyện ủy, Ban Thường vụ Huyện ủy Nam Đông và cấp ủy, chính quyền địa phương cần tiếp tục động viên, khuyến khích, hỗ trợ người dân nỗ lực vươn lên làm giàu bằng chính những mô hình kinh tế cụ thể, phù hợp với thực tiễn địa phương.

Đổi mới phương thức tiếp cận, ban hành nghị quyết

Làm việc với Ban Thường vụ Huyện ủy Nam Đông, Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy Phan Ngọc Thọ khẳng định, Nam Đông phải đi lên từ nông nghiệp, là những mô hình nông nghiệp hàng hóa chính bằng những mô hình sản xuất nông nghiệp đặc trưng, thương hiệu của địa phương.

Báo cáo tại buổi làm việc, Bí thư Huyện ủy Nam Đông Lê Thị Thu Hương cho biết, 6 tháng đầu năm 2021, nắng nóng kéo dài, dịch bệnh COVID -19 diễn biến phức tạp, nhưng địa phương đã gặt hái  những kết quả tích cực, các chỉ tiêu, nhiệm vụ trọng tâm đã thực hiện hoàn thành theo kế hoạch; các chương trình trọng điểm được triển khai đúng tiến độ; an sinh xã hội đảm bảo; đời sống nhân dân ổn định; quốc phòng, an ninh và trật tự an toàn xã hội được tăng cường.

Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy Phan Ngọc Thọ thăm mô hình kinh tế hộ gia đình

Năm 2021, Nghị quyết Huyện ủy đề ra 16 chỉ tiêu, đến nay hầu hết các chỉ tiêu đều vượt trên 50% kế hoạch. Dự kiến đến cuối năm có 15/16 chỉ tiêu đạt và vượt (chỉ tiêu người đi làm việc ở nước ngoài theo hợp đồng chắc chắn không đạt). Huyện Nam Đông cũng đã tập trung kiện toàn, sắp xếp, điều động, bổ nhiệm cán bộ một số phòng, ban chuyên môn cấp huyện đúng quy trình, bảo đảm nguyên tắc, đúng người, đúng việc; kịp thời sắp xếp, bố trí các chức danh lãnh đạo chính quyền, cơ quan Nhà nước trước và sau bầu cử HĐND các cấp, nhiệm kỳ 2021-2026. 

Huyện cũng hoàn thành công tác quy hoạch Ban Chấp hành Đảng bộ huyện, Ban Thường vụ Huyện ủy và các chức danh lãnh đạo, chủ chốt của huyện nhiệm kỳ 2025 - 2030, 2026 - 2031. Chức danh bí thư đảng ủy đồng thời là chủ tịch hội đồng nhân dân đã thực hiện 8/10 xã, thị trấn; chức danh bí thư đảng ủy đồng thời là chủ tịch UBND xã tiếp tục thực hiện ở xã Hương Phú; tiếp tục thực hiện thí điểm mô hình bí thư chi bộ kiêm trưởng thôn, tổ trưởng dân phố nơi có điều kiện. Hiện nay, bí thư chi bộ đồng thời là trưởng thôn, tổ trưởng dân phố 11/60 thôn, tổ dân phố (chiếm 18,33%). Từ đầu năm đến nay đã kết nạp 25/50 người, nâng tổng số đảng viên toàn đảng bộ huyện có 2.040 đảng viên…

Sau khi nghe thêm các ý kiến, kiến nghị của Thường trực, Ban Thường vụ Huyện ủy Nam Đông và các sở, ngành của tỉnh, Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy Phan Ngọc Thọ đã gợi mở, làm rõ thêm một số vấn đề cần quan tâm. Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy Phan Ngọc Thọ biểu dương những nỗ lực của Ban Thường vụ, Thường trực Huyện ủy trong việc lãnh đạo, chỉ đạo, tổ chức thực hiện các nhiệm vụ xây dựng Đảng, phát triển kinh tế - xã hội, quốc phòng - an ninh 6 tháng đầu năm 2021.

Bên cạnh những kết quả đạt được, Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy Phan Ngọc Thọ chỉ ra một số hạn chế như: tỷ lệ phát triển đảng viên trong đồng bào dân tộc thiểu số còn thấp; tỷ lệ hộ nghèo còn cao, nhất là ở Thượng Long và Hương Hữu; nguy cơ mai một những giá trị truyền thống của vùng đồng bào dân tộc thiểu số rất dễ xảy ra… Tuy nhiên, với sự chủ động, đoàn kết của Đảng bộ, chính quyền và Nhân dân huyện Nam Đông sẽ phát triển hơn nữa trong thời gian tới.  

 

Nhà máy nước Thượng Long đang trong giai đoạn hoàn thành, sớm đưa vào sử dụng

Để hoàn thành tốt các mục tiêu, nhiệm vụ còn lại trong 6 tháng cuối năm và thời gian tới, Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy Phan Ngọc Thọ đề nghị Thường trực, Ban Thường vụ Huyện ủy Nam Đông tăng cường công tác xây dựng Đảng, xây dựng hệ thống chính trị; nâng cao năng lực lãnh đạo và sức chiến đấu của các tổ chức cơ sở Đảng. Phát huy vai trò, trách nhiệm của người đứng đầu cấp ủy, chính quyền các cấp trong lãnh đạo, chỉ đạo thực hiện nhiệm vụ chính trị được giao.

Đổi mới phương thức tiếp cận, ban hành nghị quyết. Tuyệt đối không nói chung chung và phải đi vào cuộc sống. Thể hiện vai trò của Đảng. Làm gì cũng phải có quá trình, không làm theo kiểu tư duy nhiệm kỳ, phải mục tiêu rõ ràng, có hiệu quả. Từ đó huy động mọi nguồn lực để thực hiện. Làm tốt, hiểu một cách đầy đủ về cải cách hành chính trong Đảng, áp dụng tốt công nghệ thông tin.

Thực hiện tốt phương châm “làm việc theo kế hoạch, giải quyết công việc theo quy trình, điều hành theo quy chế”. Tiếp tục đầu tư hiện đại hóa trung tâm hành chính công cấp huyện, bộ phận tiếp nhận và trả kết quả cấp xã. Đầu tư cái gì cũng phải trọng tâm, trọng điểm, tránh đầu tư dàn trải, không hiệu quả. Quan điểm là phải đổi mới để đi lên, duy trì cái tốt, loại bỏ những cái chưa tốt. Làm cái gì cũng phải thực hiện để dân biết sẽ thành công.

Xây dựng nông thôn mới, nhưng phải giảm nghèo bền vững, cần có những chỉ tiêu cụ thể để kéo giảm tỷ lệ hộ nghèo toàn tỉnh. Các sở, ngành của tỉnh hỗ trợ tối đa các mô hình cải tạo vườn tạp xây dựng mô hình phát triển, tạo ra chuổi giá trị sản phẩm, gắn với phát triển du lịch cộng đồng.

Thường xuyên đánh giá cán bộ để xem xét luân chuyển, bổ nhiệm; nghiên cứu để thực hiện chủ trương bí thư cấp ủy không là người địa phương. Rà soát, sắp xếp, bố trí hợp lý đội ngũ cán bộ cơ sở, nhất là đội ngũ bán chuyên trách để nâng cao chất lượng và hiệu quả hoạt động. Quan tâm công tác phát triển đảng viên ở các địa bàn khu dân cư và ở những vùng khó khăn, vùng đồng bào dân tộc thiểu số; rà soát lại các chỉ tiêu kinh tế - xã hội chưa hoàn thành để tập trung lãnh đạo, chỉ đạo phấn đấu đạt ở mức cao nhất trong 6 tháng cuối năm 2021.

Bài, ảnh: Anh Phong

 

 

 

 

 

 

 

 

Chia sẻ bài viết


ĐỒNG HÀNH CÙNG DOANH NGHIỆP