Kinh tế Khoa học - công nghệ

25/07/2020 - 15:09

Nâng cao năng lực xử lý rác thải

TTH.VN - Đẩy nhanh tiến độ xây dựng bãi chôn lấp tại các khu xử lý chất thải rắn; lập phương án, kế hoạch để tiếp tục duy trì tiếp nhận rác trường tại Nhà máy xử lý rác Thủy Phương; hướng dẫn người dân phân loại chất thải rắn sinh hoạt tại nguồn… là những giải pháp nhằm bảo vệ môi trường trên địa bàn tỉnh được UBND tỉnh thông tin tại buổi cung cấp thông tin báo chí tuần 30/2020 do Văn phòng UBND tỉnh tổ chức.

Phó Chủ tịch UBND tỉnh Phan Thiên Định trong một đợt kiểm tra tình trạng Nhà máy xử lý rác thải Thủy Phương

Bãi rác Thủy Phương đang quá tải

Dư luận cho rằng, nhà máy rác, khu xử lý rác ở xã Thủy Phương đang quá tải, bốc mùi hôi thối, trong khi đó dự án nhà máy xử lý rác ở Phú Sơn vẫn đang chậm tiến độ. Tỉnh có giải pháp gì trong thời gian tới khi việc xử lý rác tại đây... ngừng hoạt động?

Theo UBND tỉnh, khu xử lý chất thải rắn Thủy Phương sau khi được UBND tỉnh thống nhất chủ trương xây dựng “Hạng mục đầu tư mở rộng Bãi rác số 2 Thủy Phương”, bãi rác được đưa vào hoạt động cuối năm 2018.

Tuy nhiên, sau khi Nhà máy xử lý rác Thủy Phương dừng hoạt động, mỗi ngày bãi chôn lấp chất thải rắn Thủy Phương phải tiếp nhận một lượng rác lớn (480 tấn/ngày), dẫn đến bãi chôn lấp đang quá tải; với dung tích 350.000 m3 tuổi thọ vận hành chỉ hết năm 2020.

Vì vậy, để tăng tuổi thọ của bãi chôn lấp chất thải rắn Thủy Phương trong thời gian chờ Nhà máy đốt rác phát điện tại Phú Sơn đi vào vận hành, UBND tỉnh đã làm việc với Công ty CP Đầu tư và Phát triển Tâm Sinh Nghĩa để tập trung xử lý rác tồn đọng tại Nhà máy xử lý rác Thủy Phương; lập phương án, kế hoạch để tiếp tục duy trì tiếp nhận rác trong thời gian tới.

Theo đó, thống nhất chủ trương cho triển khai các giải pháp, nhiệm vụ nhằm đảm bảo điều kiện hoạt động, vệ sinh môi trường tại Nhà máy xử lý rác Thủy Phương. Cho phép Công ty Cổ phần Đầu tư và Phát triển Tâm Sinh Nghĩa tiếp tục kéo dài thời gian vận hành Nhà máy xử lý rác Thủy Phương; đảm bảo cung cấp lượng rác cho Nhà máy đến hết năm 2022; căn cứ vào tình hình thực tế, tiến độ hoàn thành đầu tư xây dựng Nhà máy xử lý chất thải rắn sinh hoạt Phú Sơn để điều chỉnh, kéo dài thời gian cung cấp rác cho Nhà máy rác Thủy Phương nhằm giảm tải cho bãi chôn lấp chất thải rắn Thủy Phương (đang đươc HEPCO quản lý, vận hành).

Đẩy nhanh tiến độ các bãi chôn lấp

Nhà máy xử lý rác thải Phú Sơn đang chậm tiến độ

Trước tình trạng các bãi rác đang quá tải, UBND tỉnh thông tin đang chỉ đạo đẩy nhanh tiến độ xây dựng các bãi chôn lấp tại các khu xử lý chất thải rắn Phú Sơn và Hương Bình. Trong đó, bãi chôn lấp Phú Sơn phải khẩn trương hoàn thiện đủ các điều kiện để đi vào vận hành vào tháng 12/2020.

Song song đó, UBND tỉnh chỉ đạo các sở, ngành nghiên cứu mở rộng bãi chôn lấp Thủy Phương và đầu tư bãi chôn lấp dự phòng Phú Sơn 2 tại khu xử lý chất thải Phú Sơn nhằm có thêm cơ sở xử lý chất thải rắn, cũng như thực hiện chức năng dự phòng khi Nhà máy xử lý rác Phú Sơn đi vào vận hành.

Để giảm thiểu tác động đến môi trường do nước thải từ các bãi chôn lấp chất thải rắn khi vận hành, UBND tỉnh đã thống nhất chủ trương đầu tư hệ thống xử lý nước rỉ rác tại bãi chôn lấp Thủy Phương và bãi chôn lấp Phú Sơn, đảm bảo xử lý nước thải sau xử lý đạt cột A quy chuẩn kỹ thuật trước khi thải ra nguồn tiếp nhận.

Đồng thời, chỉ đạo các Sở, ngành, địa phương đẩy nhanh tiến độ cải tạo, nâng cấp đưa khu xử lý chất thải rắn Lộc Thủy vào vận hành trở lại để tiếp nhận xử lý rác, giảm tải áp lực cho bãi chôn lấp Thủy Phương.

Phân loại rác thải tại nguồn

Tỉnh đang khuyến khích người dân phân loại rác thải tại nguồn 

Để giảm thiểu lượng rác cần xử lý, UBND tỉnh đã chỉ đạo đẩy mạnh phong trào Chủ nhật Xanh và ban hành văn bản về việc hướng dẫn phân loại chất thải rắn sinh hoạt tại nguồn trên địa bàn tỉnh nhằm tận dụng lượng rác tái chế, giảm thiểu khối lượng rác phát sinh cần xử lý.

Đối với Nhà máy xử lý chất thải rắn sinh hoạt Phú Sơn (Nhà máy đốt rác phát điện tại Phú Sơn), hiện đã được bổ sung vào quy hoạch điện VII điều chỉnh theo Công văn số 793/TTg-CN ngày 25/6/2020 của Thủ tướng Chính phủ. Chủ đầu tư sắp hoàn tất thẩm định công nghệ tại Bộ Tài nguyên và Môi trường, sau đó trình thẩm định báo cáo đánh giá tác động môi trường của Dự án.

Đồng thời, UBND tỉnh đã chỉ đạo Sở Kế hoạch và Đầu tư, Ban quản lý Phát triển khu vực đô thị tỉnh, Sở Tài nguyên và Môi trường làm việc với Nhà đầu tư để đẩy nhanh tiến độ thực hiện, sớm hoàn tất các thủ tục pháp lý đúng quy định, khởi công và đưa Nhà máy vào vận hành xử lý rác trong thời gian sớm nhất.

Bài, ảnh: Thái Sơn

Chia sẻ bài viết


ĐỒNG HÀNH CÙNG DOANH NGHIỆP