13/07/2016 - 20:11

Nâng cao nghiệp vụ cho cán bộ phụ trách công tác dân vận

TTH - Sáng 13/7, Ban Dân vận Thị ủy Hương Thủy tổ chức hội nghị tập huấn nghiệp vụ cho đội ngũ cán bộ phụ trách công tác dân vận trên địa bàn.

Các đại biểu được giới thiệu và quán triệt các nội dung cơ bản của Nghị quyết Đại hội XII của Đảng; một số quan điểm của Đảng, chính sách pháp luật của Nhà nước về tôn giáo và công tác tôn giáo; triển khai Kết luận 120 của Bộ Chính trị về tiếp tục đẩy mạnh, nâng cao chất lượng, hiệu quả việc xây dựng và thực hiện quy chế dân chủ ở cơ sở; công tác dân vận của chính quyền trong giai đoạn mới; đổi mới nội dung, phương thức hoạt động của MTTQ và các đoàn thể; tăng cường sự lãnh đạo của Đảng đối với các hội quần chúng…

ĐỒNG VĂN 

Chia sẻ bài viết


ĐỒNG HÀNH CÙNG DOANH NGHIỆP