Chính trị - Xã hội Chính trị - Xã hội

17/05/2016 - 06:27

Nâng cao nhận thức về bình đẳng giới

TTH.VN - Chiều 16/5, Sở Lao động - Thương binh và Xã hội phối hợp với Hội Liên hiệp Phụ nữ tỉnh tổ chức Hội thảo xây dựng “kế hoạch Chương trình hành động quốc gia về bình đẳng giới tỉnh Thừa Thiên Huế giai đoạn 2016-2020”.

Hội thảo chương trình hành đọng quốc gia về bình đẳng giới 

Công tác bình đẳng giới và vì sự tiến bộ của phụ nữ trên địa bàn tỉnh được thực hiện một cách đồng bộ và có những chuyển biến rõ nét; chất lượng nguồn nhân lực nữ được nâng cao, từng bước bảo đảm sự tham gia bình đẳng giữa nam và nữ trong lĩnh vực giáo dục và đào tạo; bảo đảm bình đẳng giới trong tiếp cận và thụ hưởng các dịch vụ chăm sóc sức khỏe; trong lĩnh vực văn hóa thông tin, trong đời sống gia đình, từng bước xóa bỏ bạo lực trên cơ sở giới….

Hội nghị triển khai kế hoạch hành động về bình đẳng giới tỉnh Thừa Thiên Huế giai đoạn 2016 – 2020 với mục tiêu cụ thể như: 70% cán bộ, công chức, viên chức, người lao động, sỹ quan, hạ sỹ quan, chiến sỹ, người trong lực lượng vũ trang và sinh viên, học sinh các cấp; 50% người dân ở các cụm dân cư được truyền thông nâng cao nhận thức về bình đẳng giới; phấn đấu 100% người có nhu cầu hỗ trợ về bình đẳng giới được tiếp cận ít nhất một dịch vụ tư vấn, hỗ trợ bình đẳng giới.

               Huế Thu

 

Chia sẻ bài viết


ĐỒNG HÀNH CÙNG DOANH NGHIỆP