31/03/2017 - 09:31

Nâng cao nhận thức về cộng đồng văn hóa Asean

TTH - Ngày 30/3, tại Huế, Bộ Lao động Thương binh & Xã hội tổ chức hội thảo tập huấn nâng cao nhận thức về cộng đồng ASean với những vấn đề lao động xã hội trong Asean. Đại diện lãnh đạo các bộ, ngành và sở, ban ngành ở các tỉnh: Quảng Bình, Quảng Trị, Thừa Thiên Huế, Đà Nẵng, Quảng Nam, Quảng Ngãi tham dự.

Hội thảo tập trung giới thiệu về cộng đồng Chính trị - An ninh Asean, cộng đồng Văn hóa – Xã hội Asean, cộng đồng Kinh tế Asean cũng như kế hoạch tổng thể của các cộng đồng. Hội nghị hướng dẫn các đại biểu xây dựng kế hoạch thực hiện Đề án 161/QĐ-TTg của Thủ tướng Chính phủ. Qua đó, các hoạt động được xây dựng như cộng đồng hòa nhập, cộng đồng bền vững, cộng đồng tự lực, tự cường… nhằm tăng cường sự tham gia trong quá trình giám sát và đánh giá các chương trình, chính sách, pháp luật và hoạt động liên quan đến các lĩnh vực của cộng đồng Văn hóa - Xã hội Asean. Các mục tiêu đa phương hóa, đa dạng hóa, tranh thủ các cơ hội nhằm huy động nguồn lực để đảm bảo thực hiện một cách có hiệu quả các mục tiêu xây dựng cộng đồng Asean gắn kết và mang lại lợi ích, hòa nhập bền vững; thực hiện các mục tiêu cộng đồng Asean gắn với mục tiêu phát triển kinh tế, văn hóa, xã hội của địa phương.

Huế Thu

Chia sẻ bài viết


ĐỒNG HÀNH CÙNG DOANH NGHIỆP