14/08/2015 - 18:50

Nâng cao nhận thức về phòng, chống khủng bố trong tình hình mới

TTH - Ngày 14/8, UBND tỉnh tổ chức hội nghị tập huấn về công tác nhân quyền và triển khai Luật Phòng, chống khủng bố cho hơn 100 cán bộ đến từ các huyện, thành phố, lãnh đạo và cán bộ chuyên trách các sở, ban, ngành, đoàn thể, lực lượng vũ trang trong tỉnh.

Tại hội nghị, các báo cáo viên của Trung ương đã truyền đạt tình hình, kết quả công tác và Luật phòng, chống khủng bố, một số chủ trương, giải pháp phòng chống khủng bố trong thời gian tới. Thông qua phương pháp truyền đạt, kết hợp với trình chiếu những tư liệu, hình ảnh về phòng, chống khủng bố, giúp các đại biểu quán triệt, tiếp thu những nội dung cơ bản của chương trình tập huấn; từ đó xác định rõ vai trò, trách nhiệm trong tham mưu, lãnh đạo cơ quan, đơn vị thực hiện tốt công tác phòng, chống khủng bố theo chức năng, nhiệm vụ quy định. Đối với công tác nhân quyền, các đại biểu được quán triệt sâu sắc nội dung của Chỉ thị số 44 của Ban Bí thư về công tác nhân quyền trong tình hình mới, nhằm nâng cao hơn nữa và tạo sự chuyển biến tích cực về vấn đề đảm bảo quyền con người và đấu tranh với âm mưu, hoạt động của các thế lực thù địch lợi dụng vấn đề nhân quyền để chống phá Việt Nam.

THÁI BÌNH

Chia sẻ bài viết


ĐỒNG HÀNH CÙNG DOANH NGHIỆP