Chính trị - Xã hội Theo dòng thời sự

28/10/2013 - 10:58

Nâng cao trách nhiệm người đứng đầu

TTH - Trong thời gian 45 ngày, bắt đầu từ 22/10, Thanh tra Chính phủ bắt đầu tiến hành thanh tra trách nhiệm của UBND tỉnh Thừa Thiên Huế trong việc thực hiện pháp luật về thanh tra, khiếu nại, tố cáo và phòng chống tham nhũng. Theo kế hoạch, Đoàn thanh tra tập trung vào nội dung cơ bản của 4 luật: Luật Thanh tra, Luật Khiếu nại, Luật Tố cáo và Luật Phòng chống tham nhũng. Trong đó, tập trung thanh tra trách nhiệm của người đứng đầu (Chủ tịch UBND tỉnh; Chủ tịch UBND các huyện, thị xã, thành phố Huế và Giám đốc các sở, ban, ngành cấp tỉnh). 

Là người công tác ở cơ quan báo chí, phụ trách công tác bạn đọc, chúng tôi nhận được khá nhiều đơn thư của các tổ chức, công dân, với nhiều nội dung khác nhau, liên quan đến nhiều địa phương. Nhưng có một điểm chung, các đơn thư người dân nhờ cơ quan báo chí can thiệp đa phần là những vụ việc kéo dài chưa được giải quyết hoặc qua nhiều cấp giải quyết nhưng người dân chưa đồng tình. Với chức năng của cơ quan mình, chúng tôi có công văn gửi đến các cơ quan, đơn vị liên quan đề nghị giải quyết và trả lời cho cơ quan báo chí để thông tin đến bạn đọc theo quy định của Luật Báo chí. Công văn gửi đi, có trường hợp được hồi đáp, nhưng có trường hợp “bặt vô âm tín”. Điều này cho thấy, người đứng đầu cơ quan, đơn vị tuy bận rất nhiều công việc, nhưng có chỉ đạo, kiểm tra chắc chắn không một nhân viên nào dám lơ là với trách nhiệm của mình và công việc chung vẫn trôi chảy. Ngược lại, công việc sẽ bê trễ, thậm chí vi phạm pháp luật. Trách nhiệm này tuy là của chung cơ quan, đơn vị, nhưng cao nhất vẫn là người đứng đầu. Đây chính là mầm mống của những vụ khiếu kiện đông người, vượt cấp, gây ảnh hưởng đến trật tự xã hội, làm xói mòn lòng tin của người dân đối với Đảng và Nhà nước.

Tương tự, chuyện cấp giấy chứng nhận quyền sử dụng đất (GCNQSDĐ) là công việc khó khăn, phức tạp, nhùng nhằng mãi vẫn không hoàn thành. Tuy nhiên, với sự chỉ đạo quyết liệt của Chính phủ, Tỉnh uỷ, UBND tỉnh và sự nỗ lực của các sở, ngành, các địa phương, chỉ sau 2 tháng (từ tháng 7 đến 9/2013), việc cấp GCNQSDĐ ở nhiều địa phương có sự chuyển biến nhanh và đạt kết quả cao, như: Phong Điền từ 50,6% lên 73,7%; Hương Trà 80,1% lên 90,4%; Hương Thủy 49,9% lên 64,1; Phú Lộc 48,1% lên 79,2%; Phú Vang 73% lên 93,4%; Nam Đông 84,3% lên 91,1%; A Lưới 82,7% lên 91,3%; thành phố Huế 65% lên 75,2%... Điều này cho thấy, vai trò lãnh đạo, chỉ đạo, kiểm tra của người đứng đầu các cơ quan, đơn vị là hết sức quan trọng.

Hiện nay, toàn Đảng đang tích cực triển khai thực hiện Nghị quyết TW 4 (Khoá XI) “Một số vấn đề cấp bách về xây dựng Đảng hiện nay”. Trong 3 vấn đề cấp bách cần tập trung cao độ để lãnh đạo, chỉ đạo thực hiện và 4 nhóm giải pháp để tạo sự chuyển biến mạnh mẽ về công tác xây dựng Đảng trong thời gian tới, vấn đề xác định rõ thẩm quyền, trách nhiệm và nêu cao tinh thần trách nhiệm, tính tiền phong gương mẫu của cán bộ, đảng viên, nhất là người đứng đầu cấp uỷ, chính quyền là vấn đề vô cùng quan trọng và cấp thiết. Vì vậy, công tác thanh tra, kiểm tra là một yêu cầu không thể thiếu, nhằm nâng cao hiệu lực, hiệu quả quản lý Nhà nước. Qua đó, phát huy ưu điểm, đồng thời rút ra những bài học kinh nghiệm, khắc phục những thiếu sót trong quá trình thực hiện chức trách nhiệm vụ của các tổ chức, các nhân, nhất là người đứng đầu, nhằm bảo vệ lợi ích của Nhà nước, quyền và lợi ích hợp pháp của cơ quan, tổ chức, cá nhân.

Hoàng Giang

Chia sẻ bài viết


ĐỒNG HÀNH CÙNG DOANH NGHIỆP