Kinh tế Xây dựng - Giao thông

22/11/2016 - 18:50

Nâng cấp các công trình thủy lợi tại A Lưới

TTH - UBND tỉnh vừa phê duyệt chủ trương đầu tư dự án Nâng cấp các công trình thủy lợi huyện A Lưới với tổng mức đầu tư 20 tỷ đồng, từ nguồn ngân sách tỉnh.

Theo đó, sẽ tiến hành sửa chữa, nâng cấp 7 công trình thuỷ lợi nhỏ trên địa bàn huyện A Lưới gồm đập dâng A Bả (xã Hương Nguyên); đập dâng A So 3 (xã Hương Lâm); đập dâng Pa Lanh 1 (xã Bắc Sơn); đập dâng Y Lét (xã A Roàng); đập dâng Tà Riềng (xã Hồng Trung); đập dâng A Đớt 2 (xã A Đớt); trạm bơm điện Điền Sơn (xã Sơn Thủy) đã hư hỏng, xuống cấp để đảm bảo nhiệm vụ cung cấp nước tưới tự chảy cho 117,5 ha lúa 2 vụ.

Mỹ  Duyên 

Chia sẻ bài viết


ĐỒNG HÀNH CÙNG DOANH NGHIỆP