07/11/2014 - 08:44

Năng suất lúa tăng 10%

TTH - Ngày 6/11, Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn tỉnh tổ chức tổng kết sản xuất nông nghiệp năm 2014, triển khai kế hoạch năm 2015 và sản xuất vụ đông xuân 2014-2015.

 

Trong điều kiện biến đổi khí hậu, thời tiết khắc nghiệt, song các lĩnh vực sản xuất nông nghiệp tỉnh năm 2014 đều đạt kết quả khả quan. Năng suất lúa cả năm đạt 59,3 tạ/ha, tăng 5,9 tạ; gần 10% tổng sản lượng lương thực có hạt 323,179 ngàn tấn, trong đó thóc trên 317 ngàn tấn, tăng gần 33 ngàn tấn so với năm trước. Năng suất ngô 38,4 tạ/ha, sắn 183 tạ/ha, lạc 18,1 tạ/ha. Đàn gia súc, gia cầm đều tăng (trâu 0,34%, bò 0,94%, lợn 0,24%, gia cầm 0,17%) so với năm trước...

Hoàng Triều

Chia sẻ bài viết


ĐỒNG HÀNH CÙNG DOANH NGHIỆP