Kinh tế Nông nghiệp - Nông thôn

24/11/2012 - 20:28

Năng suất nhiều loại cây trồng tăng

TTH - Sáng 23/11, Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn tổ chức hội nghị tổng kết sản xuất nông nghiệp năm 2012, triển khai kế hoạch sản xuất năm 2013.

Tổng diện tích gieo trồng cả năm 2012 trên địa bàn toàn tỉnh là 93.718 ha; trong đó diện tích lúa 55,3 ngàn ha, năng suất bình quân toàn tỉnh đạt 55,74 tạ/ha, giảm 0,15 tạ; sắn công nghiệp 5.300 ha, năng suất bình quân đạt 190 tạ/ha, tăng 7 tạ so với năm trước; diện tích cây có củ trên 12,6 ngàn ha; diện tích cây thực phẩm gần 7.000 ha... Tổng sản lượng lương thực có hạt đạt 305,935 ngàn tấn, tăng 621 tấn so với năm trước... Tổng đàn trâu trên 24 ngàn con, tăng 0,05%; bò trên 21,5 ngàn con, tăng 0,16%; lợn trên 239 ngàn con, tăng 5,6%; đàn gia cầm 1,86 triệu con, tăng 1,07% so với cùng kỳ năm trước...

 

Phấn đấu năm 2013, tổng diện tích lúa cả năm trên 53 ngàn ha; tổng sản lượng lương thực có hạt đạt trên 305 ngàn tấn; diện tích sắn 7.500 ha, lạc 4.300 ha, rau đậu các loại 6.900 ha... Phấn đấu đàn trâu tăng 2,5%; bò tăng 1,94%; lợn tăng 2,3%; gia cầm tăng 3,3% so với năm trước...

Hoàng Triều

Chia sẻ bài viết


Liên kết hữu ích
ĐỒNG HÀNH CÙNG DOANH NGHIỆP