Kinh tế Nông nghiệp - Nông thôn

28/10/2016 - 21:00

Năng suất tôm càng xanh đạt gần 2 tấn/ha

TTH - Trung tâm Khuyến nông tỉnh triển khai thành công mô hình thử nghiệm “Nuôi bán thâm canh tôm càng xanh trong ao nuôi tôm bị nhiễm ngọt”, tại xã Điền Hải (Phong Điền) với quy mô 5.000m2/2 hộ; mật độ thả nuôi là 10 con/m2. Thời gian triển khai mô hình từ tháng 4 đến tháng 9/2016.

Sau 5 tháng nuôi, tỷ lệ sống của tôm đạt 60%, cao hơn so với yêu cầu mô hình là 50%; trọng lượng trung bình của tôm đạt 31 con/kg, năng suất đạt 1,935 tấn/ha, lãi 7,68 triệu đồng/hộ. 

Hoàng Triều

Chia sẻ bài viết


ĐỒNG HÀNH CÙNG DOANH NGHIỆP