12/07/2016 - 11:13

Nâng tầm lưới điện

TTH - Công ty Điện lực Thừa Thiên Huế (Công ty Điện lực) tập trung nguồn lực đầu tư lưới điện tại các phường, xã, thị trấn trên địa bàn tỉnh theo hướng an toàn và hiện đại.

Duy tu, bảo dưỡng lưới điện ở xã Quảng Thành (Quảng Điền)

Hiện đại hóa lưới điện

Với mục tiêu hiện đại hóa hệ thống lưới điện trên địa bàn toàn tỉnh, từ đầu năm đến nay, Tổng Công ty Điện lực miền Trung và Công ty Điện lực tập trung phát triển lưới điện với tổng nguồn vốn đầu tư trên địa bàn tỉnh trên 440 tỷ đồng. Trong đó, hoàn thiện 4 dự án trọng điểm về đầu tư và cải tạo lưới điện, triển khai 32 công trình như chống quá tải, hoàn thiện lưới điện toàn tỉnh, cải tạo lưới điện nông thôn sau tiếp nhận, ngầm hóa 4 tuyến đường du lịch trên địa bàn TP. Huế, chỉnh trang cáp viễn thông treo trên cột điện… Mặt khác, đơn vị tiếp tục ứng dụng công nghệ mới, công nghệ thông tin vào sản xuất, kinh doanh, trong đó đẩy mạnh việc lắp đặt công tơ điện tử. Đến nay, 65% khách hàng được lắp đặt công tơ điện tử giúp nâng cao hiệu quả, chất lượng dịch vụ trong sản xuất kinh doanh điện năng và bảo đảm quyền lợi cho khách hàng.

Phó Giám đốc Công ty Điện lực, ông Nguyễn Đại Phúc cho biết: “Năm 2016 là năm công ty tập trung nguồn lực đầu tư củng cố lưới điện toàn tỉnh, với tổng mức đầu tư xây mới và sửa chữa trên 150 tỷ đồng, trong đó địa bàn TP. Huế khoảng 50 tỷ đồng. Ngoài ra, điện lực các huyện, thị xã đã tích cực trong công tác sửa chữa thường xuyên lưới điện, khắc phục những nguy cơ gây sự cố, từng bước củng cố chất lượng lưới điện đảm bảo vận hành an toàn và liên tục.”

Tăng cường cho lưới điện nông thôn

Toàn tỉnh hiện có 105 xã, trong đó có 93 xã được quy hoạch xây dựng nông thôn mới (NTM). Nhằm góp phần thực hiện các tiêu chí xây dựng NTM, trong hai năm 2015 và 2016, công ty đầu tư nguồn lực xây dựng, cải tạo, nâng cấp hệ thống lưới điện ở khu vực nông thôn. Đến nay, công ty đã đầu tư xây dựng mới 268 công trình với giá trị 421 tỷ đồng; sửa chữa lớn 172 công trình với giá trị 176 tỷ đồng. Riêng khu vực nông thôn, nguồn vốn để đầu tư xây dựng và sửa chữa lớn lưới điện đến nay đạt trên 328 tỷ đồng. Trong đó, suất vốn đầu tư xây dựng lưới điện cho 93 xã giai đoạn này bình quân đạt 3,52 tỷ đồng/xã.

Từ nay đến cuối năm 2016, công ty tăng cường đầu tư phát triển, cải tạo lưới điện khu vực nông thôn, miền núi sau tiếp nhận, Trong đó, tập trung nguồn lực đầu tư cho 2 xã Phong An và Phong Sơn (Phong Điền) với tổng kinh phí trên 15 tỷ đồng, bao gồm gần 6 ngàn công tơ nhằm hoàn thiện mạng lưới hệ thống điện nông thôn. Mặt khác, mở rộng hệ thống giám sát điều khiển xa SCADA lưới điện trung áp phục vụ công tác vận hành lưới điện với 103 điểm nút để giám sát, điều khiển và thu thập thông tin giúp nhanh chóng khôi phục cấp điện trong các trường hợp sự cố, nâng cao năng suất lao động và hạn chế mất điện trong các trường hợp cắt điện sửa chữa lưới điện.

Giám đốc Công ty Điện lực - ông Phan Vinh cho biết: “Với mục tiêu đảm bảo cấp điện an toàn và ổn định, ngoài công tác duy tu bảo dưỡng và đầu tư phát triển lưới điện trên địa bàn toàn tỉnh, công ty đang đầu tư 20 tỷ đồng trang bị thiết bị hiện đại và đào tạo đội ngũ nhân viên kỹ thuật triển khai công tác sửa chữa điện nóng (Hotline). Dự kiến, đến đầu tháng 8/2016 đưa vào hoạt động nhằm giải quyết các vấn đề về đấu nối phụ tải mới, thay thế phụ kiện lưới điện và bảo dưỡng sửa chữa thiết bị giúp giảm từ 20-30% khối lượng cắt điện trên lưới điện trung thế.”

Bài, ảnh: Thanh Hương

Chia sẻ bài viết


ĐỒNG HÀNH CÙNG DOANH NGHIỆP