29/07/2015 - 18:13

Nâng tầm quan hệ đối tác chiến lược Việt Nam - Vương quốc Anh

TTH - Từ ngày 29 đến ngày 30/7, Thủ tướng Liên hiệp Vương quốc Anh và Bắc Ireland David Cameron có chuyế

Sau l đón chính thc vào chiu ti 29/7, Th tướng Nguyn Tn Dũng và người đng cp David Cameron có cuc hi đàm nhm trao đi bin pháp và phương hướng làm sâu sc hơn na mi quan h đi tác chiến lược gia Vit Nam và Anh.

Thủ tướng Chính phủ Nguyễn Tấn Dũng và Thủ tướng Anh David Cameron tại Hội nghị thượng đỉnh G20. Ảnh: GettyImages

Theo lch trình chuyến thăm, Th tướng Anh đến thành ph H Chí Minh đ tham d Din đàn doanh nghip và gp g các nhà đu tư hai nước, sau khi có các cuc hi kiến vi Tng Bí thư Nguyn Phú Trng và Ch tch nước Trương Tn Sang.

Chuyến thăm ca Th tướng Anh nhm thúc đy các thế mnh và tim năng hp tác gia hai nước, nht là trong lĩnh vc đu tư, khoa hc công ngh hin đi, tài chính ngân hàng, giáo dc đào to và quc phòng. Đng thi hai bên s trao đi thêm v vic thúc đy hp tác, ng h ln nhau ti các din đàn và t chc quc tế.

Tăng cường thương mi song phương

Vit Nam và Anh đã thiết lp quan h ngoi giao cp đi s ngày 11/9/1973. Tuy nhiên quan h hai nước ch thc s phát trin t gia thp k 90 đến nay. Quan h Vit Nam và Anh đang có nhng bước tiến đáng ghi nhn trên nhiu lĩnh vc chính tr, kinh tế, giáo dc, an ninh quc phòng. Anh đã ký vi Vit Nam hu hết các hip đnh kinh tế khung, tr thành mt trong nhng nhà tài tr ODA hàng đu cho Vit Nam, ng h Vit Nam tăng cường quan h vi Liên minh châu Âu (EU).

Quan h thương mi gia Vit Nam và Vương quc Anh đã có nhng tăng trưởng không ngng trong nhiu năm va qua. Năm 2008, kim ngch xut nhp khu hai chiu ch khiêm tn mc 1,15 t USD, nhưng đến năm 2010, kim ngch xut nhp khu đã đt mc xp x 2 t USD và vượt mc 3,5 t USD trong năm 2012. Vi mc tiêu nâng cao hơn na kim ngch thương mi hai chiu, quan h thương mi Vit Nam – Anh ngày càng th hin vai trò và mc đ quan trng trong nn kinh tế ca c hai nước.

Trong 5 tháng đu năm 2015, kim ngch trao đi hàng hóa hai chiu Vit Nam - Anh đt 2,05 t USD, tăng hơn 7% so vi cùng kỳ năm ngoái. V đu tư, Anh hin đang đng th 3 trong s các nước EU đu tư vào Vit Nam, vi 204 d án có tng s vn đu tư 3,18 t USD (chiếm 16,2% tng vn đu tư ca EU ti Vit Nam).

Trước thm chuyến thăm, ông David Cameron đã có cuc hp báo trong nước. Th tướng Anh chia s, chuyến thăm là mt “cơ hi tuyt vi” đ m rng và làm sâu sc hơn na quan h gia hai nước, đng thi cũng là mc tiêu chính ca chuyến công du.

Tr li phng vn ca hãng thông tn Vietnamplus, ông Cameron nhn đnh, “Vit Nam vn còn rt nhiu tim năng chưa được khai thác hết. Trong đó, tim năng đ tăng cường thương mi song phương là rt ln. Đây sưu tiên hàng đu trong chuyến thăm ca tôi. Đó là lý do vì sao tôi không ch dng chân Hà Ni mà còn đến c Thành ph H Chí Minh và cũng là lý do tôi đem đến Vit Nam mt máy bay đy các doanh nhân Anh, đ h có th tn mt chng kiến nhng cơ hi sn có ti th trường mi ni đy sôi đng này”.

Vi mt đ dân s tr, yêu thích công ngh và t l tng lp trung lưu tăng nhanh nht trong khu vc Đông Nam Á, tôi tin chc Vit Nam s là mt quc gia thu hút rt nhiu doanh nghip Anh - Th tướng “x s sương mù” nói thêm.

Bên cnh đó, Vương quc Anh là mt trong nhng quc gia ng h mnh m nht cho vic ký kết hip Hip đnh Thương mi T do Vit Nam-EU và Hip đnh đi tác xuyên Thái Bình Dương (TPP). Ông Cameron hy vng, hip đnh s to điu kin đ các bên sm đt được tha thun vì li ích ca các doanh nghip c châu Âu và Vit Nam.

Nâng cao quan h đi tác chiến lược

Cũng trong khuôn kh chuyến thăm, lãnh đo hai nước nht trí phát huy bn Tuyên b chung v thiết lp quan h đi tác chiến lược Vit – Anh đã được ký kết vào tháng 9/2010, bn Tuyên b chung chính thc nâng cp quan h Vit Nam – Vương quc Anh lên tm đi tác chiến lược, to khuôn kh phát trin quan h song phương mt cách toàn din, vi cam kết hp tác cht ch hơn na trong các lĩnh vc đu tư phát trin giáo dc đào to, khoa hc k thut và an ninh quc phòng.

Hai nước đã hp tác trong các vn đ quc phòng, hàng hi và cùng đu tranh chng ti phm, đin hình là hot đng chng nn nô l hin đi, lm dng tình dc tr em, các hình thc ti phm mng và ti phm tài chính.

Theo thông tin được đăng ti trên t báo Anh Telegraph hôm 29/7, Th tướng David Cameron cam kết s thc hin mt chiến dch truy quét nn buôn bán tr em Vit Nam bng cách ra lnh cho các doanh nghip ln ca Anh có nhng hành đng c th nhm ngăn chn chế đ nô l và buôn bán người ti nước này. Có đến 3.000 tr em Vit Nam được cho là đã b bán sang Anh đ làm vic trong các trang tri cn sa và thường b đi x ti t.

Vương quc Anh cũng đang có nhiu hot đng nhm giúp các nn nhân ca nn buôn bán người được tái hòa nhp cng đng, cũng như nâng cao nhn thc v nguy cơ ca hình thc buôn bán này.

V lĩnh vc quc phòng, Anh đã đào to chuyên sâu cho các sĩ quan ca B Quc phòng Vit Nam. Vic chính ph Vit Nam b nhim mt Tùy viên quân s ti London s to thêm nhiu cơ hi đ hai nước tăng cường hp tác trong lĩnh vc nói trên.

Đng trước xu thế phát trin theo hướng hin đi ca Vit Nam, đin hình là vic m rng các cơ s h tng, Th tướng Anh hy vng các công ty kiến trúc, xây dng và năng lượng tm c thế gii ca nước này có th đáp ng được nhu cu phát trin ca Vit Nam. Ngoài ra, Vit Nam và Anh còn có nhiu cơ hi ln đ hp tác trong lĩnh vc giáo dc, khoa hc và sáng to.

Lê Thảo (Tổng hợp và lược dịch từ The Guardian, Telegraph & Gov.UK)

Chia sẻ bài viết


ĐỒNG HÀNH CÙNG DOANH NGHIỆP