09/09/2016 - 20:43

Nếp sống văn minh đô thị TP. Huế trở thành vấn đề cấp bách hiện nay

TTH - Chiều 9/9, Ban Thường vụ Thành ủy Huế tổ chức hội nghị cán bộ chủ chốt toàn thành phố để quán triệt, triển khai Chỉ thị 05 của Bộ Chính trị về học Bác; Nghị quyết 04 –NQ/TU về nâng cao chất lượng đội ngũ cán bộ trong hệ thống chính trị của TP. Huế giai đoạn 2016 – 2020 và những năm tiếp theo; Nghị quyết 05 – NQ/TU một số vấn đề cấp bách về xây dựng nếp sống văn minh đô thị TP. Huế giai đoạn 2016 – 2020; Quyết định 6113 – QĐ/UBND về ban hành Quy định đốt và rải vàng mã trên địa bàn TP. Huế.

Theo đó, thành phố phấn đấu từ nay đến năm 2020, tuyển chọn từ 50 – 60 cán bộ dự nguồn, bổ sung vào quy hoạch cán bộ chủ chốt cấp thành phố và các phường. Trong đó, tuyển chọn từ 18 – 20 sinh viên tốt nghiệp loại giỏi, đào tạo chính quy trong và ngoài nước tuyển dụng, bố trí giữ chức phó chủ tịch UBND các phường. phát huy sức mạnh cả hệ thống chính trị, chú trọng vai trò, trách nhiệm của UBND, đội quản lý đô thị, đảng ủy, công an, tổ dân phố các phường; nghiêm túc xử lý vi phạm về đốt và rải vàng mã trên địa bàn... đội ngũ cán bộ chủ chốt toàn thành phố cần xác định rõ trách nhiệm, nghiêm túc thực hiện, đẩy mạnh công tác tuyên truyền, nhất là về xây dựng nếp sống văn minh đô thị trong cán bộ, đảng viên, mọi tầng lớp Nhân dân, nhằm tạo sự chuyển biến, sức lan tỏa mạnh mẽ hơn nữa trong thời gian tới.

Sau hội nghị này, Thành ủy Huế tiếp tục quán triệt đến đội ngũ bí thư chi bộ, mặt trận, tổ dân phố những nội dung trên để nâng cao hơn nữa tính tiên phong, gương mẫu của cán bộ, đảng viên; quyết tâm xây dựng hình ảnh TP. Huế luôn văn minh, lịch sự, xanh – sạch – đẹp – an toàn.

Anh Phong   

Chia sẻ bài viết


ĐỒNG HÀNH CÙNG DOANH NGHIỆP