Trách nhiệm & đạo đức

“Sát hạch” thử vài người có bằng lái ô tô, đơn giản chỉ là các biển báo thông thường vẫn gặp nhưng có người vẫn phải đoán...