Cần thiết, giảm thiểu sự cố cháy lớn

Chi phí để mua một chiếc bình bọt chữa cháy không quá lớn, nhưng rất yên tâm.