Khánh thành mô hình “Cột mốc chủ quyền đảo Trường Sa”

Đây là công trình Măng non có tổng kinh phí 25 triệu đồng, được phát động từ chương trình nuôi heo đất trong nhà trường.