Lợp lại mái nhà cho gần 60 hộ dân khu vực biên giới

Đồn Biên phòng cửa khẩu (BPCK) Hồng Vân đã phối hợp chính quyền địa phương, giúp lợp lại nhà cho 10 hộ.