Dấu ấn quân hàm xanh nơi biên giới

Với phương châm “Đồn là nhà, biên giới là quê hương”, cán bộ, chiến sĩ Bộ đội Biên phòng (BĐBP) tỉnh luôn có mặt nơi biên cương xa xôi, bám đất, bám dân, thực sự là cầu nối giữa Đảng, Nhà nước với Nhân dân.