Trao 10 nghìn lá cờ Tổ quốc cho đồng bào, chiến sĩ vùng biên giới

Các đơn vị trao tặng 10 nghìn lá cờ thuộc hợp phần “Cờ Tổ quốc biên cương” cho đồng bào, chiến sĩ vùng biên giới trị giá 300 triệu đồng.