Kiểm tra thực hiện dịch vụ công, giải quyết thủ tục hành chính

Tại bộ phận tiếp nhận và trả kết quả của 14 xã, thị trấn, người dân đến giao dịch đều được hướng dẫn nhiệt tình, giải quyết nhanh chóng