Xây dựng chi bộ “3 tốt, 3 không”

Thực hiện Chỉ thị 184 của Thường vụĐảng ủy Quânkhu 4 và Chỉ thị 04 của Thường vụ Đảng ủy Quân sự tỉnh về xây dựng chi bộ “3 tốt, 3 không”..