Giữ gìn nghề đan truyền thống ở vùng cao A Lưới

Tại thôn Parit Kavin thuộc xã Lâm Đớt, huyện A Lưới, chúng tôi được tiếp xúc với nghệ nhân A Viết Nhân.