Đam mê bếp - bánh

Đa dạng và phong phú chủng loại, nghề bánh được những người trẻ xứ Huế chọn lựa để khởi nghiệp và khẳng định bản thân.