Bắt kịp nhu cầu về nhân lực của doanh nghiệp và hội nhập

Phát triển và đổi mới toàn diện chương trình dạy nghề là chủ trương lớn của Đảng, Nhà nước và đang được hệ thống giáo dục nghề nghiệp (GDNN) thực hiện.