Hướng đi nào cho hệ thống giáo dục ngoài công lập?

Trong khi các tỉnh phát triển rầm rộ hệ thống giáo dục ngoài công lập thì ở Huế các trường tư thục sống "thoi thóp" và phải đóng cửa...