Bám sát nhiệm vụ xây dựng “Đại học Quốc gia Huế”

Để phát triển Đại học (ĐH) Huế thành ĐH Quốc gia theo định hướng nghiên cứu, phấn đấu đến năm 2025 nằm trong tốp 300 trường ĐH hàng đầu châu Á...