Hơn 1.100 cơ hội việc làm tại 16 doanh nghiệp cho sinh viên

Ngày hội năm nay thu hút sự tham gia của 16 doanh nghiệp với hơn 1.000 cơ hội việc làm tại các vị trí khác nhau dành cho sinh viên.