“Cửa’’ vẫn rộng cho học sinh trượt lớp 10 công lập

Trên 2.600 học sinh không trúng tuyển lớp 10 vào các trường công lập không có nghĩa là “cửa” đã đóng.