Phấn đấu đạt nhiều chỉ tiêu quan trọng ở năm “bản lề”

Đảm bảo tiến độ giải phóng mặt bằng các dự án trọng điểm; thu ngân sách vượt dự toán; diện mạo đô thị thay đổi rõ nét...