Giá xăng giảm về sát mức 20 ngàn đồng/lít

Đến hiện tại, hoạt động của 58 doanh nghiệp với 132 của hàng bán lẻ, kinh doanh xăng, dầu trên địa bàn tỉnh vẫn diễn ra bình thường