Vai trò của ASEAN trong “Chính sách hướng Nam mới” của Hàn Quốc

Với những lợi ích chung đạt được trong quan hệ ASEAN - Hàn Quốc, sự hợp tác bền vững giữa 2 bên có thể sẽ được duy trì trong suốt thời kỳ của Tổng thống Moon Jae-in.