Thái Lan thúc đẩy tiến trình phê chuẩn RCEP lên Ban Thư ký ASEAN

Năm 2020, giá trị thương mại của Thái Lan với các thành viên RCEP đạt 7.870 tỷ baht (250 tỷ USD), tương đương 57,5% tổng thương mại của cả nước.