Náo nức sới vật truyền thống làng Sình

Hội vật truyền thống làng Sình, xã Phú Mậu diễn ra đã thu hút đông đảo người dân và du khách tham gia, cổ vũ.