Hai thái cực

Trước thời điểm COVID – 19 bùng phát trở lại, một số bộ môn đã “kịp” tham gia các giải thể thao diễn ra trong tháng 6 & 7.