Workshop nhiếp ảnh về chủ đề phụ nữ

Workshop nằm trong khuôn khổ chương trình văn hóa nhằm tôn vinh phụ nữ Việt Nam, Viện Pháp tại Việt Nam (IFV).