Cơ hội “tỏa sáng” cho các nhóm nghệ sĩ trẻ

Theo Ban tổ chức, Festival Huế 2022 sẽ là sân chơi, cơ hội tỏa sáng dành cho các nhóm nghệ sĩ trẻ.