Lắng nghe giai điệu dân tộc cùng các cô gái Charm Band

Charm Band một lần nữa trở lại với những ca khúc kết hợp âm nhạc hiện đại và dân tộc.