Bình minh bên dòng Hương

Qua chương trình, nhiều hoạt động được xúc tiến đưa áo dài Huế ra các tỉnh, thành trong cả nước.