Du khách than phiền dịch vụ ca Huế trên sông Hương

Du lịch đã hồi sinh trở lại sau dịch kéo theo kích cầu rất nhiều loại hình dịch vụ để đáp ứng nhu cầu cho du khách.