Người dân về từ vùng dịch phải khai báo y tế qua mạng trước 17 giờ hằng ngày

Cụ thể, Phó Chủ tịch UBND tỉnh Phan Thiên Định đã kiểm tra chốt kiểm soát y tế tại các địa phương: Phú Lộc, Hương Thủy, Nam Đông,Thị xã Hương Trà và huyện Phong Điền