Bộ Y tế báo cáo Quốc hội về mua thiết bị chống dịch và giá xét nghiệm

Hiện nay, Bộ Y tế đang phối hợp với Bộ Tài chính và các cơ quan liên quan rà soát để báo cáo Chính phủ xem xét, quyết định.