Phòng, chống sốt xuất huyết: Phát quang bụi rậm và chú ý nguồn nước sạch

Trước tình hình các ca mắc sốt xuất huyết liên tục tăng nhanh trong cả nước, ngành y tế kêu gọi các cấp chính quyền, các ban ngàn...