05/09/2020 - 21:24

Ngân hàng TMCP Quân đội thay đổi địa điểm phòng giao dịch Nam Trường Tiền Chi nhánh Huế 

TTH.VN - Căn cứ Công văn số 501/TTH-TTGSNH ngày 27/8/2020 về việc chấp thuận thay đổi địa điểm Ngân hàng TMCP Quân Đội - Chi nhánh Huế - Phòng giao dịch Nam Trường Tiền.

Chia sẻ bài viết


ĐỒNG HÀNH CÙNG DOANH NGHIỆP