30/04/2017 - 09:10

Ngân sách Nhà nước chi khoảng 815 tỉ đồng trả lãi và nợ gốc mỗi ngày

Tính đến 15/4/2017, ngân sách Nhà nước chi trả nợ lãi 31,6 nghìn tỉ đồng và chi trả nợ gốc ước tính đạt 54 nghìn tỉ đồng. Như vậy, tính bình quân, mỗi ngày ngân sách chi hơn 800 tỉ trả lãi và nợ gốc.

Nếu tính tổng, Ngân sách Nhà nước chi trả nợ lãi và nợ gốc là 85,6 nghìn tỉ đồng (tính đến thời điểm 15/4)

Theo báo cáo của Tổng cục Thống kê, tổng thu ngân sách Nhà nước từ đầu năm đến thời điểm 15/4/2017 ước tính đạt 316,7 nghìn tỉ đồng, bằng 26,1% dự toán năm, trong đó thu nội địa 253,8 nghìn tỉ đồng, bằng 25,6%; thu từ dầu thô 13 nghìn tỉ đồng, bằng 33,9%; thu cân đối ngân sách từ hoạt động xuất, nhập khẩu 49,9 nghìn tỉ đồng, bằng 27,7%. Trong thu nội địa, thu tiền sử dụng đất đạt 29,5 nghìn tỉ đồng, bằng 46,3% dự toán năm; thu thuế thu nhập cá nhân 26,2 nghìn tỉ đồng, bằng 32,5%; thu thuế công, thương nghiệp và dịch vụ ngoài Nhà nước 52,1 nghìn tỉ đồng, bằng 26,8%; thu từ doanh nghiệp có vốn đầu tư nước ngoài (không kể dầu thô) 47,3 nghìn tỉ đồng, bằng 23,5%; thu thuế bảo vệ môi trường 9,5 nghìn tỉ đồng, bằng 21%; thu từ khu vực doanh nghiệp Nhà nước 49,4 nghìn tỉ đồng, bằng 17,3%.

Tổng chi ngân sách Nhà nước từ đầu năm đến thời điểm 15/4/2017 ước tính đạt 336,8 nghìn tỉ đồng, bằng 24,2% dự toán năm, trong đó chi thường xuyên đạt 246,7 nghìn tỉ đồng, bằng 27,5% dự toán năm; chi trả nợ lãi 31,6 nghìn tỉ đồng, bằng 32%; riêng chi đầu tư phát triển mới đạt 57,8 nghìn tỉ đồng, bằng 16,2% dự toán năm. Chi trả nợ gốc từ đầu năm đến thời điểm 15.4.2017 ước tính đạt 54 nghìn tỉ đồng, bằng 33% dự toán năm. Nếu tính tổng, ngân sách Nhà nước chi trả nợ lãi và nợ gốc là 85,6 nghìn tỉ đồng (tính đến thời điểm 15.4). Như vậy, tính bình quân, mỗi ngày ngân sách chi khoảng 815 tỉ đồng trả lãi và nợ gốc.

Tổng cục Thống kê vừa công bố chỉ số giá tiêu dùng (CPI) tháng 4/2017 không thay đổi so với tháng trước; tăng 4,3% so cùng kỳ năm trước; tăng 0,9% so với tháng 12 năm trước; CPI bình quân 4 tháng đầu năm 2017 so với cùng kỳ năm trước tăng 4,8%.

Trong 11 nhóm hàng hóa và dịch vụ chính, có 7 nhóm tăng: thuốc và dịch vụ y tế có mức tăng cao nhất với mức tăng 8,05%; văn hóa, giải trí và du lịch tăng 0,1%; thiết bị và đồ dùng gia đình tăng 0,1%; hàng hóa và dịch vụ khác tăng 0,08%...

Có 4 nhóm hàng hóa và dịch vụ giảm: giao thông giảm 1,38%; hàng ăn và dịch vụ ăn uống giảm 0,66%; nhà ở và vật liệu xây dựng giảm 0,24%; bưu chính viễn thông giảm 0,03%.

Theo Lao động

Chia sẻ bài viết


ĐỒNG HÀNH CÙNG DOANH NGHIỆP