Kinh tế Xây dựng - Giao thông

25/02/2022 - 11:49

Ngành Giao thông vận tải đã giải ngân 2.200 tỷ đồng vốn đầu tư công

Theo Vụ Kế hoạch và Đầu tư (Bộ GTVT), 2 tháng đầu năm 2022, số vốn ngành đã giải ngân đạt 2.200 tỷ đồng, đạt 4,4% kế hoạch Thủ tướng Chính phủ giao và đạt 5,2% kế hoạch Bộ GTVT giao. Kết quả giải ngân tập trung ở các dự án cao tốc, đường sắt, đường bộ cấp bách và các dự án trọng điểm.

Tổng số kế hoạch vốn Bộ GTVT được Thủ tướng Chính phủ giao năm 2022 là hơn 50.300 tỷ đồng, gồm 4.877 tỷ đồng vốn nước ngoài và hơn 45.400 tỷ đồng vốn trong nước.

Các chủ đầu tư, Ban Quản lý dự án (QLDA) có kết quả giải ngân đạt tương đối cao trong 2 tháng đầu năm là: Ban QLDA Thăng Long giải ngân đạt 9% kế hoạch vốn (603/6.830 tỷ đồng); Ban QLDA Đường sắt giải ngân đạt 15% (277/1.802 tỷ đồng); Ban QLDA Đường thủy giải ngân 10% (102/930 tỷ đồng); Sở GTVT Điện Biên giải ngân 23% (98/417 tỷ đồng)...

Ngành Giao thông vận tải đã giải ngân 2.200 tỷ đồng vốn đầu tư công.

Để tiếp tục đẩy nhanh tiến độ giải ngân vốn, Bộ GTVT đề nghị đối với các dự án dự kiến sử dụng nguồn vốn đầu tư công từ Chương trình phục hồi và phát triển kinh tế xã hội, các Ban QLDA căn cứ những mốc tiến độ đề ra, phối hợp với các cơ quan liên quan sớm giải trình, hoàn thiện báo cáo nghiên cứu khả thi, đáp ứng mục tiêu báo cáo Chính phủ trình Quốc hội phê duyệt chủ trương đầu tư dự án trong kỳ họp Quốc hội tháng 5/2022.

Đối với 43/51 dự án nhóm B, C khởi công mới đã được duyệt chủ trương đầu tư cần đẩy nhanh tiến độ hoàn thiện thủ tục phê duyệt dự án đầu tư làm cơ sở sớm giao kế hoạch vốn thực hiện, triển khai các công tác thiết kế, lựa chọn nhà thầu để khởi công đúng tiến độ.

Riêng đối với các dự án đã được giao kế hoạch năm 2022 (đợt I), Bộ GTVT cũng yêu cầu các Ban QLDA, Sở GTVT, chủ đầu tư... khẩn trương lập kế hoạch chi tiết giải ngân hàng tháng (gồm cả kế hoạch được giao đợt II) trình Bộ GTVT báo cáo Chính phủ. Ngoài ra, trong quá trình triển khai các dự án, căn cứ kết quả giải ngân của các đơn vị, Bộ GTVT sẽ quyết định điều chỉnh kế hoạch vốn từ các dự án chậm giải ngân sang các dự án có tiến độ giải ngân tốt.

Theo Báo Tin tức

Chia sẻ bài viết


ĐỒNG HÀNH CÙNG DOANH NGHIỆP