28/08/2015 - 18:06

Ngành Lao động TB&XH kỷ niệm 70 năm Ngày truyền thống

TTH - Ngày 28/8, Sở Lao động TB&XH tổ chức Lễ kỷ niệm 70 năm Ngày truyền thống Ngành Lao động TB&XH (28/8/1945 - 28/8/2015). Ông Nguyễn Văn Cao, Phó Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch UBND tỉnh và đại diện lãnh đạo các ban ngành liên quan tham dự.

Trải qua 70 năm xây dựng và phát triển, Ngành Lao động TB&XH đã không ngừng lớn mạnh và phát triển về mọi mặt, đóng góp quan trọng vào sự nghiệp đấu tranh giành độc lập dân tộc, xây dựng, bảo vệ Tổ quốc... Thông qua nhiều nguồn lực, tỷ lệ giảm nghèo trong toàn tỉnh còn dưới 4,5%, chênh lệch khoảng cách giữa các vùng miền ngày được thu hẹp. Giai đoạn 2011-2015, toàn tỉnh đã đào tạo trên 80 ngàn lao đông học nghề, đưa tỷ lệ lao động qua đào tạo nghề đến cuối năm 2015 đạt 56%.

Phát biểu tại lễ kỷ niệm, Chủ tịch UBND tỉnh Nguyễn Văn Cao biểu dương những kết quả Ngành lao động TB&XH đạt được trong những năm qua; đồng thời lưu ý trong thời gian tới ngành cần tập trung một số nhiệm vụ như: Tiếp tục triển khai có hiệu quả các chương trình, đề án, kế hoạch của trung ương, của tỉnh về đào tạo nghề, giải quyết việc làm cho người lao động; đẩy mạnh phong trào đền ơn, đáp nghĩa; tăng cường công tác cải cách hành chính, quan tâm việc giải quyết chế độ cho các đối tượng chính sách được thụ hưởng theo đúng quy định, kiên quyết xử lý nghiêm những trường hợp vi phạm trong thực hiện chế độ chính sách…

Dịp này, Bộ Lao động TB&XH đã tặng kỷ niệm chương cho 44 cá nhân có đóng góp quan trọng cho sự phát triển của ngành.

Huế Thu

Chia sẻ bài viết


ĐỒNG HÀNH CÙNG DOANH NGHIỆP