Kinh tế Kinh tế

13/01/2018 - 14:38

Ngành thuế phấn đấu thu ngân sách tăng tối thiểu 3% so với dự toán trong năm 2018

Tổng cục trưởng Tổng cục thuế Bùi Văn Nam cho biết, năm 2018, ngành thuế quyết tâm thực hiện tăng thu ít nhất 3% so với dự toán pháp lệnh được Quốc hội và Chính phủ giao (1.070.200 tỷ đồng).

Năm 2018 ngành thuế quyết tâm thu ngân sách tăng tối thiểu 3% so với dự toán. Ảnh: Phạm Hậu/TTXVN

Theo lãnh đạo Tổng cục Thuế, năm 2018, triển khai dự toán thu ngân sách được thực hiện trong bối cảnh kinh tế xã hội tiếp tục xu hướng phát triển tốt trên các mặt của năm 2017, kinh tế vĩ mô tiếp tục ổn định, lạm phát được kiểm soát, các cân đối lớn được đảm bảo.

Tuy nhiên, những tồn tại, bất cập nội tại của nền kinh tế, dư địa chính sách tài khóa, tiền tệ hạn hẹp, hoạt động sản xuất kinh doanh của doanh nghiệp vẫn còn nhiều khó khăn… sẽ tiếp tục tác động đến kinh tế nước ta và thu ngân sách nhà nước.

Để phấn đấu hoàn thành vượt mức nhiệm vụ thu ngân sách của năm 2018 được giao ở mức cao nhất, Tổng cục Thuế yêu cầu Cục thuế các tỉnh, thành phố thực hiện nghiêm kỷ cương, kỷ luật trong chỉ đạo điều hành, quản lý thu ngân sách. Đồng thời phát động phong trào thi đua phấn đấu hoàn thành vượt mức dự toán thu ngân sách nhà nước được giao ngay từ ngày đầu, tháng đầu, quý đầu của năm 2018.

Tổng cục Thuế yêu cầu, trên cơ sở thực tế thu năm 2017 và dự toán thu năm 2018 đã được Bộ Tài chính, Hội đồng nhân dân, Ủy ban nhân dân tỉnh, thành phố giao, các cục thuế phải tổ chức phân tích, đánh giá lại các nguồn thu, dự báo khả năng khai thác tăng thu thông qua công tác quản lý thu, chống thất thu, xử lý nợ đọng thuế, chuyển giá, trốn thuế và tác động của các chính sách thuế, phí.

Trên cơ sở đó, Cục Thuế các tỉnh, thành phố xây dựng và đăng ký chỉ tiêu phấn đấu thu năm 2018 với Tổng cục Thuế, đảm bảo mức phấn đấu thu nội địa không kể tiền sử dụng đất, cổ tức và lợi nhuận còn lại, xổ số năm 2018 tăng tối thiểu 3% so với dự toán pháp lệnh.

Đối với các địa phương lấy số thực thu năm 2017 vượt số đánh giá ước thu năm 2017 để làm căn cứ xây dựng dự toán thu năm 2018 và có nguồn thu mới phát sinh thêm sau thời điểm triển khai giao dự toán thì ngoài mức tăng tối thiểu 3% so với dự toán pháp lệnh, đề nghị cục thuế tính toán thêm phần vượt thu vào số đăng ký phấn đấu thu năm 2018.

Bên cạnh đó, ngành thuế sẽ tập trung vào một số nội dung như: cải cách thủ tục hành chính nhằm khuyến khích đầu tư, phát triển sản xuất kinh doanh, thúc đẩy tăng trưởng kinh tế; phấn đấu thanh tra kiểm tra tại trụ sở người nộp thuế đạt tối thiểu 18% số lượng doanh nghiệp đang hoạt động.

Ngành thuế tiếp tục tham mưu các cấp có thẩm quyền sửa đổi, bổ sung pháp luật về quản lý thuế, trước mắt là Luật Quản lý thuế; Luật sửa đổi, bổ sung các Luật thuế: Giá trị gia tăng, Thu nhập doanh nghiệp, Tiêu thụ đặc biệt, Thu nhập cá nhân, Tài nguyên và thuế xuất nhập khẩu.

Đồng thời, xây dựng Nghị định sửa đổi, bổ sung về hóa đơn, trong đó tập trung vào hóa đơn điện tử, đảm bảo thay đổi căn bản về phương thức quản lý, sử dụng hóa đơn, từng bước cập nhật, tổng hợp xây dựng cơ sở dữ liệu về hóa đơn trên toàn bộ nền kinh tế…

Năm 2017, cơ quan thuế các cấp đã triển khai tích cực, đồng bộ các giải pháp tăng thu, chống thất thu ngân sách, mở rộng cơ sở thuế, chú trọng trong trong lĩnh vực thuế khoán, đẩy mạnh cải cách thủ tục hành chính thuế tạo thuận lợi cho người dân và doanh nghiệp. Nhờ đó kết quả thu ngân sách nội địa mà cơ quan thuế quản lý vượt mốc 1 triệu tỷ đồng. Cụ thể đã đạt được 1.018.164 tỷ đồng. Số thu này vượt 5,1% so với dự toán pháp lệnh được giao.

Theo TTXVN

Chia sẻ bài viết


ĐỒNG HÀNH CÙNG DOANH NGHIỆP