Chính trị - Xã hội Chính trị - Xã hội

03/02/2016 - 15:32

Ngày 17/2, hiệp thương giới thiệu đại biểu Quốc hội và HĐND nhiệm kỳ 2016-2021

TTH.VN - Ngày 3/2, Ban Thường trực UBMTTQ Việt Nam tỉnh tổ chức hội nghị triển khai thực hiện công tác bầu cử đại biểu Quốc hội khóa XIV và đại biểu HĐND các cấp nhiệm kỳ 2016-2021.

Tại hội nghị, các đại biểu được triển khai, quán triệt Chỉ thị 51-CT/TW ngày 4/1/2016 của Bộ Chính trị về lãnh đạo cuộc bầu cử đại biểu Quốc hội khóa XIV và bầu cử HĐND các cấp nhiệm kỳ 2016-2021; Chỉ thị 01/CT-TTg ngày 13/1/2016 của Thủ tướng Chính phủ về tổ chức cuộc bầu cử đại biểu Quốc hội khóa XIV và bầu cử HĐND các cấp nhiệm kỳ 2016-2021; những điểm mới của Luật Bầu cử đại biểu Quốc hội và bầu cử đại biểu HĐND...

Một trong những nhiệm vụ quan trọng của UBMTTQ là làm tốt công tác hiệp thương lựa chọn, giới thiệu những người có đủ tiêu chuẩn ứng cử đại biểu Quốc hội, ứng cử đại biểu HĐND theo quy định.

Theo kế hoạch, ngoài các nhiệm vụ trọng tâm, UBMTTQ Việt Nam các cấp sẽ chủ động tổ chức hiệp thương lần thứ nhất dự kiến vào ngày 17/2; hiệp thương lần thứ 2 dự kiến ngày 18/3; hiệp thương lần thứ 3 dự kiến ngày 17/4.

Đồng thời, phối hợp với các tổ chức chính trị- xã hội, các tổ chức thành viên và Thường trực HĐND, UBND trong công tác tuyên truyền bầu cử; làm cho mọi công dân hiểu rõ vai trò, vị trí của Quốc hội, HĐND, tiêu chuẩn người đại biểu Quốc hội, đại biểu HĐND; ý thức về quyền, nghĩa vụ công dân trong bầu cử để tự mình để bỏ phiếu, đảm bảo bầu đúng, bầu đủ số đại biểu Quốc hội, đại biểu HĐND trên địa bàn, thực sự là ngày hội của toàn dân tham gia xây dựng chính quyền. 

Thái Bình

Chia sẻ bài viết


ĐỒNG HÀNH CÙNG DOANH NGHIỆP