24/06/2016 - 22:07

Ngày 29/6, HĐND tỉnh (khóa VII) tiến hành kỳ họp thứ nhất

TTH - Sáng 24/6, Thường trực HĐND tỉnh tổ chức họp báo nhằm thông báo nội dung và thời gian tổ chức kỳ họp thứ nhất HĐND tỉnh khóa VII, nhiệm kỳ 2016- 2021.

Theo ông Nguyễn Văn An, Phó Chủ tịch HĐND tỉnh Khóa VI, tại kỳ họp thứ nhất, HĐND tỉnh sẽ trình bày các báo cáo về kết quả bầu cử đại biểu HĐND nhiệm kỳ 2016- 2021 và báo cáo kết quả xác nhận tư cách đại biểu HĐND tỉnh nhiệm kỳ 2016- 2021; báo cáo tổng hợp ý kiến, kiến nghị của cử tri tại các cuộc tiếp xúc với những người ứng cử đại biểu HĐND tỉnh nhiệm kỳ 2016- 2021. Ngoài ra, kỳ họp sẽ thông báo, bàn bạc, thảo luận và quyết định nhiều vấn đề quan trọng của tỉnh như: bầu các chức danh Chủ tịch và các Phó Chủ tịch HĐND tỉnh; Trưởng ban, Phó trưởng ban của các Ban HĐND tỉnh; Chánh Văn phòng HĐND tỉnh;  Chủ tịch và các Phó Chủ tịch UBND tỉnh; các Ủy viên của UBND tỉnh; Hội thẩm Nhân dân của Tòa án Nhân dân tỉnh. Ngoài ra, kỳ họp cũng thảo luận và thông qua nghị quyết về việc tổ chức các kỳ họp thường lệ năm 2016.   

THÁI BÌNH

Chia sẻ bài viết


ĐỒNG HÀNH CÙNG DOANH NGHIỆP