Giáo dục Tin tức giáo dục

23/03/2019 - 14:38

Ngày 4/6 dự kiến kiểm tra, đánh giá năng lực vào Trường THCS Nguyễn Tri Phương

TTH.VN - Theo công bố của Sở Giáo dục và Đào tạo, năm học 2019 - 2020, Trường THCS Nguyễn Tri Phương (TP. Huế) vẫn áp dụng phương thức kết hợp xét tuyển với kiểm tra, đánh giá năng lực học sinh ở ba môn tiếng Việt, toán và ngoại ngữ.

Học sinh Trường THCS Nguyễn Tri Phương trong giờ sinh hoạt ngoại khóa

Năm nay, Trường THCS Nguyễn Tri Phương tuyển sinh 360 em (9 lớp), trong đó, có 1 lớp 6 dành cho học sinh học ngoại ngữ là tiếng Pháp. Phương thức kết hợp xét tuyển với kiểm tra, đánh giá năng lực học sinh ở ba môn toán, tiếng Việt và Anh văn. Trong trường hợp số học sinh đăng ký dự tuyển sinh không vượt quá chỉ tiêu thì thực hiện xét tuyển.

Điểm mới trong phương án kiểm tra, đánh giá năng lực vào Trường THCS Nguyễn Tri Phương năm nay là các em sẽ làm bài các môn toán, tiếng Việt trong thời gian 60 phút với hình thức tự luận; môn ngoại ngữ sẽ thi 45 phút theo hình thức trắc nghiệm.

Học sinh được xét trúng tuyển vào Trường THCS Nguyễn Tri Phương có tổng điểm tối đa là 60 điểm. Trong đó, điểm kiểm tra định kỳ cuối năm (toán, tiếng Việt, ngoại ngữ) của năm lớp 5 (30 điểm); điểm kiểm tra, đánh giá năng lực các môn toán, tiếng Việt và ngoại ngữ (30 điểm). Hội đồng tuyển sinh sẽ lấy những thí sinh đạt điểm từ cao đến thấp cho đến hết chỉ tiêu được giao. Nếu thí sinh có điểm trùng nhau,  thì xét tổng điểm kiểm tra định kỳ cuối năm của 3 môn toán, tiếng Việt và ngoại ngữ của lớp 5 để so sánh; nếu điểm 3 môn lớp 5 bằng nhau thì xét tổng điểm 3 môn toán, tiếng Việt và ngoại ngữ của lớp 4 để so sánh; nếu tiếp tục bằng nhau thì xét điểm 2 môn tiếng Việt và toán của lớp 3… cho đến lớp 1 theo trình tự.

Riêng tuyển sinh vào lớp tiếng Pháp, căn cứ vào mức điểm của thí sinh đạt được và số lượng học sinh đăng ký dự tuyển, Hội đồng tuyển sinh sẽ xem xét quyết định số lượng tuyển tối đa là 1 lớp theo chỉ tiêu.

Thời gian tham gia tổ chức kiểm tra, đánh giá năng lực vào Trường THCS Nguyễn Tri Phương dự kiến là 4/-6/2019.

Tin, ảnh: Huế Thu

 

Chia sẻ bài viết


ĐỒNG HÀNH CÙNG DOANH NGHIỆP