Thế giới Thế giới

21/09/2022 - 09:23

Ngày Quốc tế Hòa bình: Chấm dứt phân biệt chủng tộc

Liên Hiệp Quốc đã chọn chủ đề của Ngày Quốc tế Hòa bình năm nay là “Chấm dứt phân biệt chủng tộc. Kiến tạo hòa bình.”

Đại hội đồng Liên Hiệp Quốc đã thông qua nghị quyết lấy ngày 21/9 hằng năm là Ngày Quốc tế Hòa bình, trong đó nhấn mạnh các nước thành viên Liên Hiệp Quốc cần tiếp tục tăng cường và nuôi dưỡng nền văn hóa hòa bình và không bạo lực trong ứng xử ở mọi cấp độ quốc gia, khu vực và quốc tế.

Liên Hiệp Quốc cho rằng “thúc đẩy sự hòa hợp và lòng khoan dung để chấp nhận sự khác biệt về giới tính, sắc tộc và biên giới là quan trọng hơn bao giờ hết và điều này đòi hỏi nhiều nỗ lực hơn là chỉ hạ vũ khí”.

Với tinh thần này, Liên Hiệp Quốc đã chọn chủ đề của Ngày Quốc tế Hòa bình năm nay là "Chấm dứt phân biệt chủng tộc. Kiến tạo hòa bình"./.

Theo Vietnam+

Chia sẻ bài viết


ĐỒNG HÀNH CÙNG DOANH NGHIỆP