Thế giới Thế giới

02/04/2018 - 13:09

Ngày thế giới nhận biết chứng tự kỷ 2018: "Trao quyền cho phụ nữ và trẻ em gái tự kỷ"

TTH.VN - "Vào Ngày thế giới nhận biết chứng tự kỷ (2/4), chúng ta hãy tái khẳng định cam kết của mình vào việc khuyến khích sự tham gia đầy đủ của tất cả những người tự kỷ và đảm bảo họ có sự hỗ trợ cần thiết để có thể thực hiện các quyền và các quyền tự do cơ bản của họ", Tổng thư ký Liên Hiệp quốc António Guterres nhấn mạnh.

Ảnh mang tính minh họa. Nguồn: lilyapp.me

Vào tháng 11 năm 2017, Đại hội đồng Liên hiệp quốc đã thông qua một nghị quyết thu hút sự quan tâm đến những thách thức cụ thể mà phụ nữ và trẻ em gái khuyết tật phải đối mặt trong bối cảnh thực hiện Công ước của Liên Hiệp quốc về quyền của người khuyết tật (CRPD). Nghị quyết thể hiện mối quan ngại rằng phụ nữ và trẻ em gái khuyết tật đang phải chịu nhiều hình thức kỳ thị phân biệt, hạn chế việc hưởng thụ tất cả các quyền con người và quyền tự do cơ bản.

Vào lễ kỷ niệm Ngày thế giới nhận biết chứng tự kỷ năm 2018 tại trụ sở Liên Hiệp quốc ở New York, Liên Hiệp quốc sẽ tập trung sự quan tâm đến tầm quan trọng của việc trao quyền cho phụ nữ và trẻ em gái bị chứng tự kỷ và khuyến khích họ và các tổ chức đại diện của họ vào việc hoạch định chính sách và đưa ra các quyết định để giải quyết những thách thức này.

Trẻ em gái khuyết tật ít có khả năng hoàn thành tiểu học và có nhiều khả năng bị gạt ra ngoài lề xã hội hoặc bị từ chối tiếp cận giáo dục. Phụ nữ khuyết tật có tỷ lệ việc làm thấp hơn nam giới khuyết tật và phụ nữ không khuyết tật. Trên toàn cầu, phụ nữ có nhiều khả năng bị bạo lực thể xác, tình dục, tâm lý và kinh tế hơn nam giới, và phụ nữ và trẻ em gái khuyết tật gặp phải bạo lực trên cơ sở giới tính ở mức cao và tỷ lệ cao hơn một cách không bình thường do sự kỳ thị và kỳ thị này dựa trên cả giới tính và khuyết tật.

Do thiếu khả năng tiếp cận nên phụ nữ và trẻ em gái khuyết tật, đặc biệt là phụ nữ và trẻ em gái có khuyết tật về trí tuệ, bao gồm chứng tự kỷ, đang phải đối mặt với các rào cản trong các dịch vụ chăm sóc sức khoẻ tình dục và chăm sóc sức khoẻ sinh sản cũng như tiếp cận với thông tin về giáo dục giới tính toàn diện.

Thông qua các cuộc thảo luận tại lễ kỷ niệm Ngày thế giới nhận biết chứng tự kỷ, Liệp Hiệp quốc sẽ sẽ xem xét các thách thức cụ thể mà phụ nữ và trẻ em gái bị chứng tự kỷ phải đối mặt trong bối cảnh hiện nay.

Các vấn đề chính cần được giải quyết bao gồm những thách thức và cơ hội thực hiện đầy đủ các quyền trong các vấn đề liên quan đến hôn nhân, gia đình và cha mẹ trên cơ sở bình đẳng với những người khác, như được nhấn mạnh trong Điều 23 của Công ước của LHQ về quyền của người khuyết tật (CRPD) và trong các Mục tiêu Phát triển Bền vững (SDGs) đã được các nhà lãnh đạo của Liên Hiệp quốc thông qua vào năm 2015 (SDG 5.6).

Ngọc Hà (dịch từ UN News)

Chia sẻ bài viết


ĐỒNG HÀNH CÙNG DOANH NGHIỆP