Chính trị - Xã hội Theo dòng thời sự

25/02/2015 - 05:40

Ngày xuân ngẫm về nội lực

TTH - Nội lực là lực sinh ra từ bên trong, những xung động từ bên trong. Đối với một xã hội, muốn biết nội lực có dồi dào hay không thì hãy nhìn vào những xung động ấy. Với con người cũng vậy, nội lực tạo thành từ những thành tố bên trong. Có những cái là bẩm sinh, trời phú. Ví như hình thức - trắng đen, cao thấp, đẹp xấu… Nhưng có những cái phải luyện mới có được. Đó là tri thức, đạo đức, cảm xúc… và thậm chí là thể chất.

Nội lực hình thành nên nhân cách con người. Nó là cái bên trong nhưng luôn luôn được biểu hiện ra bên ngoài. Một con người nào đó chẳng làm được việc gì thì khó thể nói là nội lực dồi dào, thâm hậu. Và nội lực cũng luôn bị tác động bởi ngoại lực. Ngọai lực là điều kiện, là sự kích thích, tác động, thậm chí là sự dẫn dắt cho nội lực phát triển.

Như vậy, một xã hội muốn phát triển, phải cần con người có nội lực là số đông. Như trên đã nói, nội lực là cái bên trong nhưng luôn được biểu hiện ra bên ngoài. Vì vậy, muốn biết một người có nội lực hay không ta hay nhìn vào hệ quy chiếu là những nội hàm của nó.
Là một người có tri thức. Đó là sự hiểu biết của con người về một vấn đề nào đó; là sự am hiểu về cuộc sống. Người có tri thức bao giờ cũng có khát khao hiểu biết và cống hiến. Họ luôn nhận thức rằng, đời sống của con người là hữu hạn. Cuộc sống mới là vô hạn. Chính những khát khao đó mà tri thức của họ ngày càng được bồi đắp dày thêm. Tri thức, ngoài cho mình, họ còn dùng tri thức để phục vụ cho cuộc sống.
Là một người có đạo đức. Về mặt lý, người có đạo đức là người coi trọng lẽ phải. Biết góp phần xây dựng và đấu tranh bảo vệ vì những giá trị chung phục vụ con người, rộng hơn là cho những chuẩn mực được cộng đồng xã hội thừa nhận. Ở đây gọi là đạo đức xã hội. Người có đạo đức thường trọng tri thức và ngược lại.
Cảm xúc cũng là một biểu hiện của nội lực. Cảm xúc không phải tự nhiên mà có mà nó cũng được rèn luyện. Đứng trước một tình huống, một hoàn cảnh nào đó, có những người chẳng có một cảm xúc gì, nhưng có những người có những rung cảm đặc biệt. Người giàu cảm xúc là người nhân văn, thiên về cái đẹp.
Như vậy, một xã hội muốn có nội lực không có gì khác hơn là bắt đầu từ con người. Xây dựng con người có thiên hướng phục vụ cho những chuẩn mực phổ quát của xã hội. Và cái xã hội đó, là môi trường hình thành, dung dưỡng những giá trị tốt đẹp của con người.

Lê Phương

Chia sẻ bài viết


ĐỒNG HÀNH CÙNG DOANH NGHIỆP