05/11/2015 - 07:03

Nghị quyết phiên họp Chính phủ thường kỳ tháng 10/2015

TTH.VN - Tại Nghị quyết phiên họp Chính phủ thường kỳ tháng 10, Chính phủ yêu cầu các bộ, cơ quan, địa phương tiếp tục cải thiện môi trường đầu tư kinh doanh; bảo đảm cân đối cung cầu hàng hóa dịp cuối năm; đẩy mạnh cải cách thủ tục hành chính gắn với các giải pháp thúc đẩy ứng dụng công nghệ thông tin, phát triển Chính phủ điện tử, hoàn thành các mục tiêu và nhiệm vụ của Kế hoạch phát triển kinh tế - xã hội năm 2015 đã đề ra.

Cụ thể, Chính phủ yêu cầu Ngân hàng Nhà nước Việt Nam theo dõi sát thị trường, điều hành đồng bộ các công cụ chính sách tiền tệ để bảo đảm ổn định thị trường tiền tệ, ngoại hối, tỷ giá; phối hợp chặt chẽ với chính sách tài khóa nhằm bảo đảm các cân đối lớn của nền kinh tế; bảo đảm an toàn hệ thống.

Kiểm soát chặt chẽ chi tiêu ngân sách, bảo đảm cân đối thu chi

Bộ Kế hoạch và Đầu tư và Bộ Tài chính phối hợp với các bộ, cơ quan và địa phương dự kiến phương án phân bổ chi tiết dự toán ngân sách nhà nước và kế hoạch đầu tư công năm 2016 để bảo đảm giao kế hoạch phát triển kinh tế - xã hội, dự toán ngân sách nhà nước và kế hoạch đầu tư công đúng thời gian quy định. Sau khi Quốc hội phê duyệt chủ trương đầu tư các chương trình mục tiêu quốc gia, khẩn trương hoàn chỉnh phương án phân bổ chi tiết Kế hoạch đầu tư công trung hạn 5 năm 2016-2020, báo cáo Thủ tướng Chính phủ trước khi trình Quốc hội thông qua.

Bộ Tài chính tăng cường chỉ đạo hoàn thành nhiệm vụ tài chính - ngân sách nhà nước trong những tháng cuối năm; đẩy mạnh công tác quản lý thu, tập trung xử lý nợ đọng thuế; kiểm soát chặt chẽ chi tiêu ngân sách nhà nước để bảo đảm cân đối thu chi ngân sách nhà nước. Chủ trì, phối hợp với Bộ Công Thương trình Thủ tướng Chính phủ phương án điều chỉnh giá khí trong bao tiêu trong tháng 11/2015.

Bảo đảm cân đối cung cầu hàng hóa dịp cuối năm

Chính phủ yêu cầu Bộ Công Thương chủ trì, phối hợp với các bộ, cơ quan, địa phương tăng cường công tác quản lý thị trường, bảo đảm cân đối cung cầu hàng hóa trong dịp cuối năm.

Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn đẩy mạnh tái cơ cấu ngành nông nghiệp. Tiếp tục chỉ đạo triển khai các giải pháp chuyển đổi cơ cấu cây trồng ở những vùng hạn hán và vùng sản xuất lúa kém hiệu quả. Theo dõi, chỉ đạo phòng chống thiên tai, chủ động triển khai các giải pháp phòng, chống hạn hán, ngập úng vụ Đông Xuân 2015-2016. Kiểm soát chặt chẽ chất lượng sản phẩm, vật tư nông nghiệp, ngăn chặn tình trạng sử dụng chất cấm trong chăn nuôi.

Thống nhất giá dịch vụ khám chữa bệnh BHYT

Chính phủ giao Bộ Lao động – Thương binh và Xã hội chỉ đạo thực hiện có hiệu quả các chính sách an sinh xã hội, phúc lợi xã hội và đào tạo nghề, giải quyết việc làm, nhất là đối với lao động nông thôn, đồng bào vùng sâu, vùng xa, vùng dân tộc thiểu số, vùng chịu ảnh hưởng của thiên tai.

Bên cạnh đó, Bộ Y tế cần tiếp tục chú trọng nâng cao chất lượng khám chữa bệnh; giảm tình trạng quá tải tại các bệnh viện tuyến trung ương; khẩn trương hoàn chỉnh, ban hành Thông tư liên tịch quy định thống nhất giá dịch vụ khám bệnh, chữa bệnh bảo hiểm y tế giữa các bệnh viện cùng hạng trên toàn quốc.

Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch chủ trì, phối hợp với Bộ Ngoại giao, Bộ Công an và các bộ, cơ quan liên quan nghiên cứu, đề xuất việc miễn thị thực cho khách du lịch của một số nước đi theo chuyến du lịch (tour) qua các công ty du lịch lữ hành.

Bộ Giao thông vận tải chỉ đạo đẩy nhanh tiến độ thi công các công trình giao thông quan trọng; phối hợp với Bộ Tài chính và các địa phương kiểm soát tốt việc kê khai, niêm yết giá cước vận tải ô tô.

Bộ Công an chỉ đạo triển khai các giải pháp đấu tranh, phòng ngừa, ngăn chặn, kiềm chế sự gia tăng các loại tội phạm, bảo đảm an ninh chính trị, trật tự an toàn xã hội; tăng cường công tác bảo đảm trật tự, an toàn giao thông.

Phát triển Chính phủ điện tử

Chính phủ yêu cầu các bộ, cơ quan, địa phương tiếp tục tăng cường thực hiện các biện pháp cải thiện môi trường đầu tư kinh doanh; tập trung chỉ đạo quyết liệt, đồng bộ các nhiệm vụ giải pháp thực hiện các đột phá chiến lược, tái cơ cấu nền kinh tế và đổi mới mô hình tăng trưởng; đẩy mạnh cải cách thủ tục hành chính gắn với các giải pháp thúc đẩy ứng dụng công nghệ thông tin, phát triển Chính phủ điện tử; kiểm điểm công tác chỉ đạo, điều hành và tình hình thực hiện chương trình công tác năm 2015 theo Quy chế làm việc của Chính phủ.

Bộ Thông tin và Truyền thông chỉ đạo thực hiện tốt công tác thông tin tuyên truyền các chủ trương, chính sách của Đảng, Nhà nước, sự chỉ đạo, điều hành của Chính phủ, về Đại hội Đảng bộ các cấp, tạo sự đồng thuận trong nhân dân. Tăng cường các biện pháp quản lý, kịp thời ngăn chặn, xử lý nghiêm trường hợp thông tin sai sự thật, bịa đặt ảnh hưởng xấu đến dư luận.

Trình Quốc hội phương án tăng lương vào kỳ họp thứ 11

Về dự toán ngân sách nhà nước năm 2015 và năm 2016, Chính phủ giao Bộ Tài chính chủ trì, phối hợp với Bộ Kế hoạch và Đầu tư hoàn thiện báo cáo phương án cân đối ngân sách nhà nước năm 2016 trình Ủy ban Thường vụ Quốc hội, trong đó giải trình cụ thể một số nội dung về việc xử lý số hụt thu ngân sách trung ương năm 2015 do tác động của yếu tố giá dầu thô, đề xuất phương án cụ thể bù đắp hụt thu trên cơ sở tăng cường công tác quản lý thu, xử lý thu hồi nợ đọng.

Về dự toán chi cải cách tiền lương, do khó khăn trong dự toán ngân sách nhà nước năm 2016 nên chưa cân đối được nguồn để thực hiện cải cách tiền lương. Trước mắt, thực hiện phương án tiền lương như Chính phủ đã trình Quốc hội. Trên cơ sở rà soát, cân đối nguồn qua kết quả thực hiện thu ngân sách nhà nước năm 2015 và khả năng thu ngân sách nhà nước năm 2016, Chính phủ xin báo cáo Quốc hội việc thực hiện cải cách tiền lương cho cán bộ, công chức tại kỳ họp thứ 11 Quốc hội khóa XIII.

Tăng vốn ngân sách thực hiện 2 chương trình mục tiêu quốc gia

Chính phủ cũng giao Bộ Kế hoạch và Đầu tư chủ trì, phối hợp với Bộ Tài chính và các bộ, cơ quan liên quan rà soát báo cáo Quốc hội cho thực hiện tăng tổng mức vốn ngân sách trung ương thực hiện 2 chương trình mục tiêu quốc gia xây dựng nông thôn mới và giảm nghèo bền vững bằng 5 lần kế hoạch năm 2015 đã giao cho các chương trình mục tiêu quốc gia giai đoạn 2011-2015 và tăng thêm khoảng 20%. Số vốn tăng thêm được bố trí từ nguồn vốn trái phiếu Chính phủ, nguồn thu cổ phần hóa và thoái vốn nhà nước tại doanh nghiệp, tập trung cho chương trình mục tiêu quốc gia xây dựng nông thôn mới.

Không cắt giảm các mục tiêu, nhiệm vụ của 21 chương trình mục tiêu giai đoạn 2016-2020 đã được Ủy ban Thường vụ Quốc hội thông qua để bảo đảm thực hiện mục tiêu phát triển kinh tế, xã hội, quốc phòng, an ninh trong các ngành, lĩnh vực, địa phương cụ thể.

Nghỉ Tết Âm lịch 9 ngày

Chính phủ thống nhất đề xuất của Bộ Lao động – Thương binh và Xã hội về thời gian nghỉ Tết Âm lịch Bính Thân năm 2016 từ ngày 6/2/2016 đến hết ngày 14/2/2016 (tức từ ngày 28 tháng Chạp năm Ất Mùi đến hết ngày 07 tháng Giêng năm Bính Thân), trong đó từ ngày 7/2/2016 đến hết ngày 11/2/2016 là các ngày nghỉ Tết, còn lại là các ngày nghỉ hằng tuần.

Chính phủ cũng thống nhất với đề nghị của Bộ Tài chính về việc xác định tỷ giá tính thuế nhập khẩu, thuế tiêu thụ đặc biệt trong giá cơ sở các mặt hàng xăng, dầu theo quy định tại Nghị định 08/2015/NĐ-CP ngày 21/1/2015 và Nghị định số 12/2015/NĐ-CP ngày 12/2/2015, thời gian thực hiện bắt đầu từ ngày 1/12/2015.

 

Theo VPCP

Chia sẻ bài viết


ĐỒNG HÀNH CÙNG DOANH NGHIỆP