03/07/2015 - 16:28

Nghị quyết phiên họp Chính phủ thường kỳ tháng 6/2015

TTH.VN - Giám sát chặt chẽ khi cho vay các lĩnh vực tiềm ẩn rủi ro; hạn chế thiệt hại do hạn hán, thiếu nước; tổ chức các hoạt động thiết thực tri ân nhân ngày thương binh, liệt sỹ; tập trung quyết liệt hoàn thành kế hoạch tái cơ cấu doanh nghiệp nhà nước năm 2015;... là những nội dung quan trọng tại Nghị quyết phiên họp Chính phủ thường kỳ tháng 6/2015 vừa được Chính phủ vừa ban hành.

Chính phủ yêu cầu các Bộ, cơ quan, địa phương phát huy những kết quả tích cực đã đạt được, quyết tâm khắc phục khó khăn, bám sát thực tiễn, điều hành linh hoạt, năng động sáng tạo, ra sức phấn đấu đạt và vượt kế hoạch đã đề ra từ đầu năm; tập trung chỉ đạo quyết liệt việc triển khai có hiệu quả các nhiệm vụ, giải pháp tại Nghị quyết số 01/NQ-CP, các Nghị quyết phiên họp thường kỳ và văn bản chỉ đạo, điều hành của Chính phủ, Thủ tướng Chính phủ.

Giám sát chặt chẽ khi cho vay các lĩnh vực tiềm ẩn rủi ro

Chính phủ yêu cầu Ngân hàng Nhà nước Việt Nam tiếp tục điều hành chính sách lãi suất, tỷ giá theo hướng ổn định; thúc đẩy tăng trưởng tín dụng gắn với bảo đảm cơ cấu tín dụng phù hợp, trong đó tập trung tín dụng vào lĩnh vực sản xuất, kinh doanh, nhất là các lĩnh vực ưu tiên theo chủ trương của Chính phủ; giám sát chặt chẽ khi cho vay các lĩnh vực tiềm ẩn rủi ro (bất động sản, dự án thu hồi vốn thời gian dài...). Khẩn trương hoàn thành xây dựng và đề xuất gói tín dụng cho đầu tư kết cấu hạ tầng giao thông theo Nghị quyết số 05/NQ-CP ngày 04/3/2015 của Chính phủ.

Bộ Tài chính theo dõi chặt chẽ diễn biến giá cả, điều hành các mặt hàng do Nhà nước quản lý giá theo cơ chế thị trường, góp phần ổn định kinh tế vĩ mô, kiểm soát lạm phát.

Bộ Công Thương điều hành duy trì đà tăng trưởng của ngành công nghiệp; chú trọng nâng sản lượng dầu thô khai thác trong nước; khẩn trương đề xuất chính sách khuyến khích phát triển, thu hút đầu tư vào các ngành công nghiệp hỗ trợ để nâng cao hiệu quả đầu tư kinh doanh và giá trị gia tăng trong nước. Tích cực triển khai các chương trình xúc tiến thương mại, mở rộng thị trường, tăng sức mua thị trường trong nước. Đổi mới, nâng cao hiệu quả hoạt động xúc tiến thương mại, củng cố và mở rộng thị trường xuất khẩu, nhất là xuất khẩu các sản phẩm nông nghiệp.

Bộ Xây dựng chủ trì, phối hợp với các Bộ, cơ quan, địa phương, nhất là các thành phố lớn tích cực tháo gỡ khó khăn cho thị trường bất động sản gắn với thực hiện chiến lược về nhà ở, đặc biệt là đối với nhà ở xã hội; tích cực triển khai có hiệu quả Luật xây dựng, Luật nhà ở; đẩy mạnh thực hiện công tác quản lý nhà nước về đầu tư phát triển đô thị theo quy định tại Nghị định số 11/2013/NĐ-CP của Chính phủ.

Hạn chế thiệt hại do hạn hán, thiếu nước

Chính phủ yêu cầu Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn và các địa phương tích cực triển khai đồng bộ Đề án tái cơ cấu nông nghiệp, chương trình xây dựng nông thôn mới. Thúc đẩy việc tiêu thụ sản phẩm nông nghiệp tại thị trường trong nước. Tìm kiếm mở rộng thị trường xuất khẩu nông sản, bao gồm cả thị trường truyền thống và thị trường mới có tiềm năng phù hợp với lợi thế và khả năng cạnh tranh của sản phẩm, nhất là đối với thủy sản, trái cây có giá trị thương phẩm cao. Xây dựng tiêu chuẩn và quy chuẩn để tạo dựng thương hiệu các mặt hàng nông, lâm, thủy sản xuất khẩu. Tăng cường các biện pháp kiểm soát nhập khẩu các mặt hàng nông sản, sản phẩm chăn nuôi.

Ban Chỉ đạo Trung ương về phòng chống thiên tai, Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn triển khai công tác khắc phục hậu quả, hạn chế thiệt hại do hạn hán, thiếu nước, chỉ đạo sản xuất vụ Hè Thu, vụ Mùa năm 2015 hợp lý. Chủ trì, phối hợp với cơ quan chức năng và các địa phương nắm tình hình, chủ động chỉ đạo công tác phòng chống lụt bão, kịp thời ứng phó với những diễn biến phức tạp của thiên tai. Các Bộ, cơ quan, địa phương tăng cường quản lý việc khai thác cát, sỏi trên sông, tổ chức giám sát chặt chẽ việc vận hành các hồ chứa nước, có giải pháp phù hợp đảm bảo an ninh nguồn nước, hạn chế suy giảm mực nước trên hệ thống sông chính trong mùa cạn, nhất là hệ thống sông Hồng, sông Thái Bình. 

Tổ chức các hoạt động thiết thực tri ân nhân ngày thương binh, liệt sỹ

Cũng tại Nghị quyết này, Chính phủ yêu cầu Bộ Lao động - Thương binh và Xã hội cùng với các Bộ, cơ quan, địa phương tiếp tục thực hiện đồng bộ, có hiệu quả các chính sách an sinh và phúc lợi xã hội, nắm tình hình đời sống nhân dân vùng bị ảnh hưởng bởi thiên tai để thực hiện hỗ trợ kịp thời. Tổ chức các hoạt động thiết thực tri ân nhân ngày thương binh, liệt sỹ; khẩn trương giải quyết đối với các hồ sơ đề nghị thực hiện chính sách người có công; tạo điều kiện cho các trường hợp thiếu hồ sơ được hoàn thiện thủ tục để hưởng chính sách; phát hiện, xử lý gian lận chính sách, không để khiếu kiện phức tạp. Tích cực thực hiện xã hội hóa các cơ sở bảo trợ xã hội, tạo điều kiện cho các cơ sở hoạt động đúng mục đích, đúng pháp luật.

Bộ Y tế chỉ đạo tăng cường công tác kiểm soát dịch bệnh nguy hiểm, giám sát chặt chẽ các nguy cơ xâm nhập và lây lan, chủ động phương án phòng chống dịch. Tiếp tục thực hiện đồng bộ các giải pháp nâng cao chất lượng, đáp ứng nhu cầu khám, chữa bệnh của nhân dân; tăng cường đào tạo nâng cao trình độ cán bộ y tế ở bệnh viện các tuyến.

Bộ Y tế, Bảo hiểm xã hội Việt Nam thực hiện quyết liệt để bảo đảm lộ trình bảo hiểm y tế toàn dân theo mục tiêu đề ra và tin học hóa hệ thống bệnh viện, cơ sở khám chữa bệnh. Ủy ban nhân dân các tỉnh, thành phố triển khai quyết liệt các giải pháp để tăng tỷ lệ dân số tham gia bảo hiểm y tế, đặc biệt là hỗ trợ hộ cận nghèo, người làm nông, lâm, ngư, diêm nghiệp có mức sống trung bình tham gia bảo hiểm y tế; chỉ đạo Ủy ban nhân dân xã, phường, thị trấn tổ chức đăng ký, tạo điều kiện thuận lợi cho người dân tham gia bảo hiểm y tế theo hộ gia đình.

Phối hợp chặt chẽ tổ chức kỳ thi THPT quốc gia

Bộ Giáo dục và Đào tạo, Ủy ban nhân dân các tỉnh, thành phố phối hợp chặt chẽ tổ chức kỳ thi trung học phổ thông quốc gia bảo đảm mục đích, yêu cầu đặt ra, tạo điều kiện thuận lợi nhất cho các thí sinh; bảo đảm chất lượng tuyển sinh đại học, cao đẳng năm học 2015.

Bên cạnh đó, Bộ Giáo dục và Đào tạo phối hợp với các Bộ liên quan, chỉ đạo các địa phương xem xét kỹ phương án điều chỉnh học phí đối với cơ sở giáo dục thuộc hệ thống giáo dục quốc dân trước năm học mới, hạn chế tác động đến chỉ số giá tiêu dùng.

Tập trung hoàn thành kế hoạch tái cơ cấu DNNN năm 2015

Các Bộ, cơ quan, địa phương, tập đoàn kinh tế, tổng công ty nhà nước tập trung quyết liệt thực hiện hoàn thành kế hoạch tái cơ cấu doanh nghiệp nhà nước năm 2015; xác định rõ trách nhiệm cá nhân người đứng đầu các cơ quan, doanh nghiệp nhà nước trong việc thực hiện nhiệm vụ này.

Ủy ban nhân dân các tỉnh, thành phố chủ động triển khai các nhiệm vụ theo các Nghị quyết và các văn bản chỉ đạo, điều hành của Chính phủ; chỉ đạo, đôn đốc tháo gỡ khó khăn cho sản xuất kinh doanh, thúc đẩy phát triển kinh tế - xã hội trên địa bàn, tạo chuyển biến mạnh mẽ trên các lĩnh vực lợi thế của địa phương; đề xuất với Chính phủ, các Bộ, cơ quan những vấn đề theo thẩm quyền để giải quyết những khó khăn, vướng mắc, tạo điều kiện thuận lợi nhất trong việc triển khai và đưa cơ chế, chính sách vào cuộc sống, phát huy hiệu quả.

Quyết liệt triển khai Nghị quyết số 19/NQ-CP nâng cao năng lực cạnh tranh

Về tình hình thực hiện Nghị quyết số 19/NQ-CP ngày 12/3/2015 của Chính phủ về những nhiệm vụ, giải pháp chủ yếu tiếp tục cải thiện môi trường đầu tư kinh doanh, nâng cao năng lực cạnh tranh quốc gia, Chính phủ yêu cầu Bộ trưởng, Thủ trưởng cơ quan, Chủ tịch Ủy ban nhân dân các tỉnh, thành phố nghiêm túc rút kinh nghiệm về những tồn tại, kiểm điểm trách nhiệm cá nhân về việc chưa ban hành Kế hoạch hành động thực hiện Nghị quyết của Chính phủ; tổ chức thực hiện mạnh mẽ, quyết liệt các nhiệm vụ, giải pháp theo Nghị quyết số 19/NQ-CP ngày 12/3/2015; phải coi đây là trọng tâm chỉ đạo điều hành trong 6 tháng cuối năm, xác định rõ những nhiệm vụ, công việc cần tập trung chỉ đạo giải quyết dứt điểm trong năm 2015 để cải thiện môi trường kinh doanh, nâng cao năng lực cạnh tranh theo chức năng, nhiệm vụ được giao.

Về công tác cải cách hành chính, Chính phủ yêu cầu các Bộ, cơ quan, địa phương tiếp tục đẩy mạnh cải cách hành chính, nhất là thủ tục hành chính; thực hiện có hiệu quả Đề án đẩy mạnh cải cách chế độ công vụ, công chức; tập trung cải cách thể chế, trong đó chú trọng hoàn thiện các nội dung phân cấp quản lý nhà nước đối với ngành, lĩnh vực và hoàn thiện cơ chế tự chủ của đơn vị sự nghiệp công lập trong từng lĩnh vực; triển khai Luật tổ chức Chính phủ và Luật tổ chức chính quyền địa phương; sớm ban hành Thông tư liên tịch hướng dẫn chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của các cơ quan chuyên môn thuộc Ủy ban nhân dân cấp tỉnh, cấp huyện; tiếp tục rà soát chức năng, nhiệm vụ, tổ chức bộ máy bảo đảm tinh gọn; tăng cường thanh tra, kiểm tra, xử lý nghiêm các hành vi nhũng nhiễu trong giải quyết thủ tục hành chính, cung cấp dịch vụ công; đẩy mạnh ứng dụng công nghệ thông tin để thúc đẩy cải cách thủ tục hành chính.

Theo VPCP

Chia sẻ bài viết


ĐỒNG HÀNH CÙNG DOANH NGHIỆP